Неделен преглед на теренски активности (03.10-07.10.2022)

Екипите на ЈП Водовод и канализација – Скопје, во периодот од 03 до 07 Октомври 2022 покрај редовните теренски проверки и работни активности, интервенираа на неколку локации во градот, со цел непрекинато и квалитетно водоснабдување за скопјани.

Во овој период беа спроведени следните поголеми интервенции преку секторот Водовод и Канализација:

Отстранување на дефекти со користење на механизација како:боб кет, цистерни, скип, камиони, багер и сл. на повеќе локации: Глумово ул.2, Стопански Двор ул.51 бр.46, Теодосие Синаитски 9, Кеј 13ти Ноември/Кочо Рацин, Радишани ул.28 бр.10, Ресенска 5, Бутелска бб, Периша Савелиќ (вила Водно), ул.1бб Усје(последна 4А), Кондово ул.1 бр.9, ул.Саса крак 30, Кемал Сејфула ул.17, направена е реконструкција Парк шума Г.Баба, Мега парк кај река Лепенец и др.

Редовни акции за расчистување на шахтите и сливниците со цел нормална функционалност на атмосферската канализација.

ЈП Водовод и канализација – Скопје продолжува посветено да работи на одржување на водоводната и канализационата мрежа во Град Скопје, со цел зголемување на квалитетот на услугите за корисниците.