Рекламација на фактури и промена на кориснички податоци

 

Рекламација на фактура

Рекламации се пријавуваат во Секторот за наплата,  во дирекцијата на ЈП Водовод и канализација - Скопје, ул. "Лазар Личеноски бр.9“, приземје или на следниов:

e-mail:  naplata@vodovod-skopje.com.mk  

Промена на кориснички податоци:

Барање за промена на кориснички податоци се доставува до Секторот за наплата, во дирекцијата на ЈП Водовод и канализација-Скопје, ул. "Лазар Личеноски бр.9“,приземје или на следниов:

e-mail: naplata@vodovod-skopje.com.mk      

Потребни документи:

  1. Последна фактура (платена),
  2. Важечки документ за сопственост (имотен лист, купопродажен договор, наследно решение...).

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies