Барање за хидротехнички услови

2. ХИДРОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

 

Можност за електронско поднесување и плаќање на нови и застарени хидротехнички услови за објекти под и над 400 м2

 

Поднеси и плати

 


Можност за шалтерско поднесување

 

2-1. Нови хидротехнички услови

 

Барање за добивање на решение за хидротехнички услови се поднесува во дирекцијата на ЈП Водовод и канализација Скопје на ул.Лазар Личеноски Бр.9

Потребни документи:

копија од Извод од план издадено од Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина (одделение за урбанизам) од соодветната Општина
увид во проектот со потребни количини на вода
Цена на услугата:

- за индивидуални објекти до 400 m2 , 3.000 денари + ДДВ 18% = 3.540 денари

Преземи барање: Барање за ХТ услови за  индивидуални објекти под 400 м2

- за деловни, станбено деловни и станбени објекти над 400 m2, 6.000 денари + ДДВ 18% = 7.080 денари

Преземи барање: Барање за ХТ услови за деловни, стамбено деловни и стамбени објекти над 400 м2

 

2-2. Обновување на застарени хидротехнички услови (постари од две години)


Потребни документи:

копија од старите хидротехнички услови
копија од Извод од план издадено од Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина - оделение за урбанизам од соодветната Општина
увид во проектот со потребни количини на вода

Цена на услугата:

- за индивидуални објекти до 400 m2 , 900 денари + ДДВ 18%=1.062 денари

Преземи барање: Барање за обнова за индивидуални објекти под 400 м2

- за деловни, станбено деловни и станбени објекти над 400 m2 , 1.800 денари + ДДВ 18% = 2.124 денари

Преземи барање: Барање за обнова за деловни, стамбено деловни и стамбени објекти над 400 м

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies