Прекин на водоснабдување

Во моментот се работи на

Преглед на завршени дефекти

Ве известуваме дека на ден 14.04.2021 поради дефект на затворач ф-400 мм на Св. Прохор Пчински 7, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица, Лазар Личеноски и Црвена Скопска Општина  .Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:40 часот  до завршување со санација на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 14.02.2021 поради уличен дефект од Ф-100 мм на ул.Сава Михајлов 43 во населба Маџари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Сава Михајлов, Тодор Чопов и Томас Минцер, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10:10 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 14.02.2021 поради дефект на приклучна од Ф-6/4 на ул, Женевска 31 во населба Тафталиџе, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Женевска , водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 14.04.2021 поради  уличен дефект ф-2“ на Девол 2, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Жданец и дел од Нерези.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:45 часот  до завршување со санација на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 13.04.2021 поради уличен дефект ф-150мм на 2/бб Трубарево (во близина на месарница Мега), со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Трубарево. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  12:00 часот  до завршување со санација на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 13.04.2021 поради изведување на водоводен приклучок ф-80мм на ул.Киро Крстевски 30, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Киро Крстевски, Марко Цепенков, Иван Козаров, Доситеј Обратовиќ. Боте Ботевски и Мишко Михајловски . Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:00 часот  до завршување со активностите.

 

Ве известуваме дека на ден 10.04.2021г.поради инцидентен дефект на водоводната цевка  Ф 125мм.на ул.Букурешка 81.Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улица Букурешка,Дамаска и дел од Париска. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  16:20 часот  до завршување на дефектот.  

 

Ве известуваме дека на ден 09.04.2021, поради уличен дефект на Качанички Пат , прекинато водоснабдување ке има дел од Визбегово. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00  часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 09.04.2021, поради уличен дефект на улица Карл Хрон бр.23 , прекинато водоснабдување ке има дел од Карл Хрон, Анри Барбис и Карл Либкнехт. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30  часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 09.04.2021, поради двоење во шахта на улица Димо Хаџи Димов бр.72 , прекинато водоснабдување ке има дел Димо Хаџи Димов. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:00  часот  до завршување со активностите.  д

Ве известуваме дека на ден 12.04.2021(Понеделник), поради промена на затварач ф-80мм на ул.Ванчо Мицков 26 ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Ванчо Мицков од 09:00 часот до завршување.

На ден 09.04.2021(Петок), поради изведување на водоводен приклучок ф 100мм на ул.Мишко Михајловски 28 во нас.Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Мишко Михајловски, дел од Антон Попов и дел од Дичо Петров од 09:00 часот до завршување.

 

 

Ве известуваме дека на ден 08.04.2021, заради изведување водоводен приклучок ф 200  на улица Иван Козаров ББ, прекинато водоснабдување ќе има ул.Иван Козаров од Чешма до Економско училиште, и дел од Божидар Аџија,Доситеј Обрадовиќ,Киро Крстевски и Марко Цепенков. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до санирање на дефект.

                                       

Ве известуваме дека на ден 07.04.2021, поради дефект на огрлица  од Ф 250 на  улица Џон Кенеди бр.22 , прекинато водоснабдување ке има ул.Џон Кенеди и дел од Топанско Поле . Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:50  часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 06.04.2021 поради  дефект на приклучна цевка ф-1“ на Банско 35, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул. Банско и дел од ул. Црниче. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:20 часот  до завршување со санација на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 06.04.2021 поради  уличен дефект ф-160 мм на ул. 5/43 Усје (во близина на месната заедница), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Усје. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:40 часот  до завршување со санација на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 05.04.2021, поради  уличен дефект ф-150мм на ул.Разловачко Востание бб, прекинато водоснабдување ке имаат дел од  корисниците од истата улица,Волгоградска,ВИЧ,Желево и Соле Стојчев од  14:30ч до завршување.  

Ве известуваме дека на ден 04.04.2021, поради  уличен дефект ф-100мм на ул.Христо Татарчев бб (3-та зона Припор), прекинато водоснабдување ке имаат корисниците од 3-та зона Припор од  11:00ч часот  до завршување.  

 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека на ден 03.04.2021г.поради дефект на Затварач  Ф100мм..на   Бул. Партизански Одреди  78.Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Бул. Партизански Одреди  74 а, 78 ,80 и 88.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30 часот  до завршување на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 02.04.2021 поради  уличен дефект ф-100мм на ул.2 / бб Студеничани, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Студеничани. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:20 часот  до завршување со санација на дефектот.

 

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 02.04.2021г.поради дефект на затварач Ф 200мм.на ул.Словеначка бб. Пумпена Станица Аквадукт.Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Касарната Илинден. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30 часот  до завршување на дефектот.  

 

 

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 02.04.2021г.поради дефект на водоводната цевка  Ф 2“.на ул.Ташко Караџа 12.Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улица Ташко Караџа. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  13:00 часот  до завршување на дефектот.  

 

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 02.04.2021г.поради дефект на Затварач  Ф100мм..на Бул. Партизански Одреди  78.Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Бул. Партизански Одреди  78. И 80.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  16:00 часот  до завршување на дефектот.  

 

 

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 04.04.2021г.поради дефект на водоводната цевка  Ф 100мм..на ул.Призренска 5.Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од  следните улици Призренска,Галичник.Пребондова,Мостарска,Мрежичка,Марко Крале и Коле Канински. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:15 часот  до завршување на дефектот.  

 

 

 

 

На ден 01.04.2021 поради изведување на водоводен приклучок ф 150 мм на ул.Ацо Караманов 29, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Ацо Караманов, Периша Савелиќ и Вили Водно (Резиденција на Претседателот и на Премиерот) од 11:00 часот до завршување.

 

 

 

На ден 01.04.2021 поради дефект на приклучна цевка од Ф 2“ на  ул.Лесновска бр.13 , прекинато водоснабдување ке имаат корисниците од населба Трнодол од 10:35 часот до санирање на дефектот.

 

На ден 01.04.2021 поради на ул. Христофор Жефаровиќ бб, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Христофор Жефаровиќ  од 10:50 часот до завршување.

На ден 01.04.2021 поради уличен дефект ф 150 мм на ул.Исаија Мажовски бр.44, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Исаија Мажовски зградите од бр.36 до бр.44 од 12:00 часот до санирање на дефектот.

На ден 02.04.2021(Петок), поради уличен дефект ф 2“ на Кеј 13-ти Ноември бб, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на потегот од Хотел Холидеј Ин до Камени Мост од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

Ве известуваме дека на ден 31.03.2021, поради  уличен дефект ф-150мм на ул.Воин Драшкоци бр.6, прекинато водоснабдување ке имаат дел од  корисниците од истата улица   од бр.2 до бр.20 од  19:00ч часот  до завршување.  

Ве известуваме дека на ден 01.04.2021 поради изведување на водоводен приклучок ф-150 мм на ул.Дрезденска 13, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Дрезденска, Алжирска, Њуделхиска, Бахар Моис, Каирска, Римска, Атинска, Панче Пешев и Наум Евро. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 31.03.2021 поради реконструкција на водоводна мрежа ф-100 мм на ул. Блаже Биринчето 2 ( Бела Краина), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Ринхини, Клепа, Франц Месеснел, Блаже Биринчето и Франц Розман. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 31.03.2021 поради реконструкција на водоводна мрежа ф-2“ на Вера Јоциќ 10 ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул. Вера Јоциќ и Георги Димитров . Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30 часот  до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 31.03.2021 поради  уличен дефект ф-80мм на ул.13 бр.12 Сопиште, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Сопиште. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:30 часот  до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 30.03.2021 поради уличен дефект од Ф-80 мм на ул.Васил Стефановски 7а во населба Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.29ти-Ноември до ул.Петар Поп Арсов , водоснабдувањето ќе биде прекинато од 08:00 часот до 15:00 часот.

 

Ве известуваме дека на ден 29.03.2021 поради  дефект на приклучна цевка ф-100мм на Ташко Караџа 9, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица (висока зона), Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  12:40 часот  до завршување со санација на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 29.03.2021 поради уличен дефект од Ф-2цол на ул.2 во Долно Лисиче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Долно Лисиче , водоснабдувањето ќе биде прекинато од 11:45 часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 29.03.2021г.поради уличен дефект  Ф 80 “на ул.1 бр.136 Трубарево  без вода ќе бидат корисниците на дел од корисниците на Трубарево. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  20:00 часот  до завршување на дефектот.  

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 30.03.2021г. поради уличен дефект од Ф 200”  на ул.16 Македонска Бригада  бр.бб до помошен терен на ФК Скопје н.Автокоманда , прекинато водоснабдување  ќе  имаат  корисниците на дел од ул.16 Македонска Бригада, дел од ул. Коце Металец, амбуланта Ремедика и Поликлиника Железара. Прекинато водоснабдување ќе биде од 08:30 часот  до завршување .  

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 30.03.2021г. поради уличен дефект  ф80мм  на ул.Варшавска бр.9  н.Тафталиџе , прекинато водоснабдување  ќе  имаат  корисниците од ул.Варшавска, ул.Ташкенска, ул. Хелсинки и Мексичка  од  09:00 часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 30.03.2021г. поради изведување на водоводен приклучок од     Ф 150”  на ул.Миле Попјорданов  бр.33б н.Козле, прекинато водоснабдување  ќе  имаат  корисниците од ул. Миле Поп Јорданов и ул.Џумајска од  11:00 часот  до завршување .  

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 26.03.2021г. поради реконструкција на мрежа  Ф 100 на ул.Ринхини  бр.2, прекинато водоснабдување  ќе  имат  корисниците од ул.Ринхини, Клепа, Франц Месеснел, Блаже Биринчето, Гари и Франц Розман од 10:10 часот  до завршување на дефектот..  

Ве известуваме дека на ден 26.03.2021 поради изведување на водоводен приклучок ф-100 мм на ул. Димо Хаџи Димов 25, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од  истата улица и Локов. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 25.03.2021 поради дефект на приклучна цевка ф-1“ на 7/58 Батинци , со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Батинци. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30 часот  до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 25.03.2021 поради уличен дефект ф-80мм  на  Стогово 12 б, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул. Стогово и Милан Марковиќ. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:45 часот  до завршување со санација на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 25.03.2021 поради уличен дефект ф-80мм  на  Стогово 12 б, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул. Стогово и Милан Марковиќ. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:45 часот  до завршување со санација на дефектот.

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 25.03.2021г.поради дефект на водоводната цевка  Ф 100мм. на ул.Ѓуро Салај 17.Со прекинато водоснабдување ќе бидат дел од корисниците на  улица Ѓуро Салај. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  14:00 часот  до завршување на дефектот.  

 

 

 

Поради санирање на уличен дефект на ул. Гандиева бр.6а во населба Кисела Вода на ден 24.03.2021г од 09:30 часот, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците: Гандиева, Бранко Заревски, Румена Хаџипанзова, Андреа Петковиќ и Живко Фирфов. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:30 часот до санирање на дефектот.

На ден 24.03.2021г.  поради санирање на дефект на приклучна цевка на ул. 1 бр.15, Долно Лисиче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.1. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 11:00 часот до санирање на дефектот.

Поради санирање на уличен дефект на ул. Серава бр.87а, на 24.03.2021 ќе има прекин на водоснабдување на дел од корисниците од ол. Серава, од 11:40 часот до санирање на дефектот.

Поради изведување на водоводен приклучок ф-80мм, на 25.03.2021 ќе има прекин на водоснабдување на корисниците од следните улици: Наум Евро, Њуделхиска, Бахар Моис, Римска, Панче Пешев и дел од Атинска и Дрезденска. Прекинот ќе трае од 09:00 часот до завршување со работа

Ве известуваме дека на ден 23.03.2021 поради уличен дефект ф-2“ на 1/бб Батинци (пат за Батинци),  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од  Батинци. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:30 часот  до завршување со санација на дефектот.

На ден 24.03.2021(Среда), поради уличен дефект ф 100 мм на ул.Разловечко Востание 26 во нас.Карпош 4, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Разловечко Востание, Трифун Бузлев, Столе Стојчев, Желево, дел од Волгоградска и дел од Вич од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

Ве известуваме дека на ден 22.03.2021 поради дефект на приклучна цевка од Ф-1цол на ул.Букурешка 57 во населба Тафталиџе , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Букурешка и дел од Париска ,водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до 12:00 часот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 21.03.2021 поради уличен дефект од Ф-100 мм на ул.Димо Хаџи Димов 105 во населба Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Димо Хаџи Димов од бр.71 до 131 и Локов , водоснабдувањето ќе биде прекинато од 11:25 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 19.03.2021 поради дефект на приклучна цевка 5/4“ на Леринска 73, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од ул.Леринска и дел од ул.Ловќенска. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:00 часот  до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 19.03.2021г. поради  уличен дефект ф100мм на ул.Карл Либкнехт 21 , прекинато водоснабдување од 10:10 часот ќе имаат корисниците на дел од ул.Карл Либкнехт, Темко Попов и Модест Мусгорски  до завршување на дефектот.

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 19.03.2021г. поради промена на испустен вентил од  Ф 150мм на ул.808 бр.1 н.Автокоманда, прекинато водоснабдување  ќе  имат  корисниците  од ул.808 (Скопска Пивара, Европа, Алфи Техномаркет, Меркур и сите други Фирми од горенаведената улица)  од 10:00часот  до завршување .  

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 18.03.2021г. поради уличен дефект на водоводна мрежа Ф 5/4” на ул.Стрезова бр. 9  н.Козле, прекинато водоснабдување  ќе  имат  дел од корисниците  од ул.Ловченска и ул.Леринска и Стрезова  од 18:50 часот  до завршување .  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 18.03.2021, поради дефект на затвараш Ф 400 на ул.Самоилова бр.4, прекинато водоснабдување ќе има ул.Лазар Личеновски, Карпошово Востание,Црвена Скопска Општина и дел од Св.Прохор Пчински..Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:00 часот.  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 18.03.2021г. поради уличен дефект на водоводна мрежа Ф 100мм на ул.852 бб ( Пред влезот на Газела )  н.Гази Баба, прекинато водоснабдување  ќе  имат  дел од корисниците  од ул.Перо Наков ( индустриска зона)  од 09:30 часот  до завршување .  

Ве известуваме дека на ден 18.03.2021 поради  изведување на водоводен приклучок ф-150мм на крстосницата Антон Панов/ Елисие Поповски, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Елисие Поповски. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 17.03.2021 поради уличен дефект ф-100 мм на ул.Злате Михајловски 28, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од истата улица и дел од Кичевска. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:45 часот  до завршување со санација на дефектот.

На ден 16.03.2021 поради уличен дефект ф 80 мм на ул.Марко Крале бр.126  во нас.Бутел, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Марко Крале, Мепсо и Раштански Пат од 08:50 часот до санирање на дефектот.

 

 

На ден 16.03.2021 поради уличен дефект ф 100 мм на ул.9 бр.50 во Батинци, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.9 во Батинци од 09:20 часот до санирање на дефектот.

 

 

На ден 16.03.2021 поради дефект на приклучна цевка од 1“ на ул. Ордан Попјорданов бб, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Ордан Попјорданов од 11:40 часот до санирање на дефектот.

На ден 17.03.2021 (Среда), поради промена на вентил ф 2-1/2“ на ул.Даме Груев бб (во Министерство за Транспорт и Врски), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Даме Груев и дел од ул.Кочо Рацин од 09:00 часот до завршување.

 

На ден 16.03.2021 поради уличен дефект ф 80мм на ул.Демир Трајко 10а, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Демир Трајко од 15:20 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 16.03.2021 поради  стопирање на стара водоводна линија на Бриселска 10, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од ул.Бриселска, Софиска, дел од Стокхломска и Његошева. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со санација на дефектот.