Прекин на водоснабдување

Во моментот се работи на

Преглед на завршени дефекти

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 18.09.2021г.поради дефект на водоводната цевка Ф150мм.на улица Јустињан Први 149.Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од село Драчево. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:45 часот  до завршување на дефектот.  

 

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 18.09.2021г.поради дефект на водоводната цевка Ф150мм.на улица 10 бр.20 н. Бардовци. Со прекинато водоснабдување ќе бидат дел од  корисниците од н.Бардовци. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување на дефектот.  

 

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 18.09.2021г.поради дефект на водоводната цевка Ф75мм.на улица 2 бр.55 н.Ракотинци.Со прекинато водоснабдување ќе бидат дел на корисниците од

н. Ракотинци. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  16:45 часот  до завршување на дефектот.  

 

 

 

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 17.09.2021г.поради дефект на приклучна водоводната цевка Ф1“.на улица Алберт Станиќ 33.Со прекинато водоснабдување ќе бидат дел од корисниците на улицата Алберт Станиќ. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:15часот  до завршување на дефектот.  

 

 

Ве известуваме дека на 17.09.2021 поради уличен дефект ф-80 мм на Раде Јовчевски Корчагин 15, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од нас. Маџир Маало. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот до завршување со санација на дефектот.

Ве известуваме дека  на ден  16.09.2021  поради  стопирање на стара мрежа од  Ф 2* на улица Цветан Димов бб, со прекинато водоснабдување  ке има дел од улица Цветан Димов и Христијан Тодоровски Карпош. Водоснабдувањето ке биде прекинато од 13:20  до завршување со активностите.

На ден 16.09.2021 поради уличен дефект ф 90 мм на ул.1 пат за Батинци- Марков Манастир, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.1 и околните фирми од 07:30 часот до санирање на дефектот.

 

На ден 17.09.2021 (Петок), поради промена на вентил во шахта ф 2“ на ул.Иван Аговски бр.1а, прекинато водоснабдување ќе имат корисниците од ул: Иван Аговски, Руѓер Бошковиќ и Гиго Михајловски од 09:00 часот до завршување.

 

 

Ве известуваме дека на ден 16.09.2021 (Четврток), поради уличен дефект ф 150 мм на ул.Народен Фронт раскрсница со Франклин Рузвелт, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Народен Фронт од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

На ден 15.09.2021 поради изведување на водоводен приклучок ф 100мм на ул.Манчу Матак бр.41 во нас.Ѓорче Петров, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Манчу Матак од 10:00 часот до завршување.

 

 

На ден 15.09.2021 поради уличен дефект ф 90 мм на ул.4 бб во с.Батинци, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.4 од 11:10 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 15.09.2021 поради промена на затворач од Ф-100 мм и ППХ Ф-80мм на ул.Христијан Тодоровски Карпош бб до паркот во Чаир во општина Чаир, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населбите Чаир и Бутел 2, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 15.09.2021 поради промена на затворач од Ф-100 мм и ППХ Ф-80мм на ул.Христијан Тодоровски Карпош бб до паркот во Чаир во општина Чаир, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населбите Чаир и Бутел 2, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 15.09.2021 поради уличен дефект од Ф-150 мм и дефект на шибер Ф-80мм на ул. Дрезденска 38 и Анкарска во населба Тафталиџе, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на ул.Њу Делхиска, Дрезденска, Анкарска, Атинска, Алжирска, Бахар Моис, Римска, Наум Евро, Панче Пешев, Генерал Михајло Апостолски, Борка Талевски,  водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до до 13:00 санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 14.09.2021 поради уличен дефект од Ф-125 мм на ул.Методија Андонов Ченто 24 во населба Маџари, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на истата улица од бр.24 до бр.72, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 14.09.2021г.поради дефект на водоводната цевка Ф5/4“.на улица 1558 бб..Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на улицата 1558, Симче Настевски. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  21:45 часот  до завршување на дефектот.  

 

 

Ве известуваме дека на ден 13.09.2021 поради уличен дефект на ул.Крсте Мисирков 57 кај Мавровка, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците Крсте Мисирков 57 и неколку куќи,  водоснабдувањето ќе биде прекинато од 12:15 часот до санирање на дефектот.

 

Утре 14.09.2021 година ( вторник ) поради чистење и дезинфекција на резервоарот во Бојане во периодот од 08:00 часот  до  14:00 часот, прекин со водоснбдувањето ќе има во населеното место Бојане во општина Сарај.

 

Ве известуваме дека на ден 11.09.2021г, поради уличен дефект ф-150мм на ул.Гвадалахара раскрсн. Со Востаничка, прекинато водоснабдување ке имаат корисниците од  сл. Улици:Гвадалахара,Јури Розентал,Гарибалди Ѓорѓи Пенков од  13:00ч до завршување.

 

Ве известуваме дека на ден 11.09.2021год. поради уличен дефект Ф-200мм ниска зона на Бул.Јане Сандански 107,општина Аеродром, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на три згради од Бул.Јане Сандански 113 А,107 први влез,и бр.111,додека останатите згради ќе имаат намален притисок на ниска зона водоснабдувањето ќе биде прекинато од 17:00 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 11.09.2021г, поради уличен дефект ф-100мм на ул.Спиро Гулапчев 1, прекинато водоснабдување ке имаат корисниците од  нас.11-ти Октомври од  12:00ч до завршување.

 

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 10.09.2021г.поради дефект на приклучна водоводната цевка Ф5/4“.на улица Ѓоре Ѓоревски бб.Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на улицата Ѓоре Ѓоревски. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:10 часот  до завршување на дефектот.  

 

 

 

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 10.09.2021г.поради дефект на приклучна водоводната цевка Ф5/4“.на улица Ѓоре Ѓоревски бб.Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на улицата Ѓоре Ѓоревски. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:10 часот  до завршување на дефектот.  

 

 

 

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 10.09.2021г.поради дефект на водоводен затварач (шибер) во шахта Ф100мм..на улица Ферид Бајрам кај маркет Дија.Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на улицата Ферид Бајрам. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30 часот  до завршување на дефектот.  

 

 

 

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 10.09.2021г.поради дефект на водоводен затварач (огрлица)Ф100мм..на улица Кленоец 34.Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од следните улици:Кленоец, Пресека,Бладимир Каваев и Сливовска Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:00 часот  до завршување на дефектот.  

 

Ве известуваме дека на ден 09.09.2021г.поради иведување на водоводен приклушок Ф300мм..на Бул. Киро Глигоров до салонот на Мерцедес.Со прекинато водоснабдување ќе бидат дел од корисниците на Бул Киро Глигоров и ул.Перо Наков Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување на приклучокот. 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека  на ден  09.09.2021  поради дефект во шахта на улица Христо Татарчев 2/3  прекинато водоснабдување  ке има дел од улица  Христо Татарчев и дел од ДИМО Хаџидимов и Марко Орешковиќ. Водоснабдувањето ке биде прекинато од 10.30  до завршување со активностите.

           

 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека на ден 09,09.2021 заради уличен дефект дефект на улица Вашингтонска, прекинато водоснабдување ке имааат дел од улиците Вашингтонска и Чегевара. Водоснабдувањето ке биде прекинато од 10.30 часот до завршување со активностите.

           

 

 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека  на ден  09.09.2021  поради дефект во шахта до Ф 100 на улица Јни Лукровскиа  прекинато водоснабдување  ке има Трговскиот Центар во Автокоманда. Водоснабдувањето ке биде прекинато од 13.40  до завршување со активностите.

 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека на ден 09,09.2021 заради изведување водоводен приклучок од Ф 100 на улица 1 бр.56 Средно Нерези, прекинато водоснабдување ке имаа Средно Нерези. Водоснабдувањето ке биде прекинато од 15.10 часот до завршување со активностите.

 

Почитувани,

 

 

Ве известуваме дека на ден 09.09.2021г.поради уличен дефект на водоводна цевка Ф 80мм. Предизвикана од страна на инвеститорот на улица Гемиџиска 49.Со прекинато водоснабдување ќе бидат дел од корисниците на улицата Гемиџиска и улица Филип Филиповиќ.Дефектот инвеститорот ке го санира сам. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  18:15 часот  до завршување на дефектот.  

 

Ве известуваме дека на ден 07.09.2021 заради стопирање на стара водоводна мрежа на улица Петар Попарсов  бр.16, прекинато водоснабдување ќе има дел улица Петар Попарсов. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:30 часот  до санирање на дефект.

Ве известуваме дека поради технички причини  на пункт Центар за најавата од 06.09.2021г за ул.Петар Поп Арсов која требаше да се работи денеска на 07.09.2021г. е одложена и за истата ќе се интервенира на 09.09.2021г ( Четврток ) од 08:30ч. прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  на дел од ул.Петар Поп Арсов до завршување на дефектот.  

  Ве известуваме дека на ден 07.09.2021г. поради уличен дефект ф90мм на ул.1 Пат за Марков Манастир бб ( пред Беровиќ ), прекинато водоснабдување од 08:00  часот ќе имаат корисниците на дел од Пат за Марков Манастир до завршување на дефектот.

  Ве известуваме дека на ден 07.09.2021г. поради уличен дефект ф150мм на ул.Народен Фронт бр.15, прекинато водоснабдување од 09:00  часот ќе имаат корисниците на потегот од ТЦ Беверли Хилс до Цветен Пазар до завршување на дефектот.

  Ве известуваме дека на ден 07.09.2021г. поради дефект на затварач ф80мм на ул.4 Злокуќани бб ( Геронтолошки Завод – Дом за стари лица ), прекинато водоснабдување од 09:50  часот ќе имаат корисниците на ул.4 Злокуќани неколку куќи и Заводот за стари лица  до завршување на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 07.09.2021, поради уличен дефект од  Ф 2* на улица  520  бр.15  прекинато водоснабдување ке има  улица 520. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:00  часот  до завршување со активностите.  

  Ве известуваме дека на ден 07.09.2021г. поради уличен дефект на ф80мм на ул.Црноризец Храбар бр.14А, прекинато водоснабдување од 14:20  часот ќе имаат корисниците на следните улици: 12-та Македонска Бригада, Кресна, Илија Димовски, Блажо Орландиќ, Гаврил Радомир, Митре Влаот, Грамос, Димитар Македонски и Буковиќ  до завршување на дефектот.

  Ве известуваме дека на ден 07.09.2021г. поради дефект на приклучна цевка  ф1“ на ул.Студеничанска 50, прекинато водоснабдување од 14:45  часот ќе имаат корисниците на  с.Драчево до завршување на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 06.09.2021 поради уличен дефект од Ф-150 мм на ул.Никола Парапунов бб во населба Карпош 4, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на ул.Никола Парапунов 11, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до 13 часот.

 

 

Ве известуваме дека на ден 04.09.2021г, поради уличен дефект ф-80мм на ул.Црноризец Храбар бр.14а, прекинато водоснабдување ке имаат дел од корисниците од улица 12-та Македонска бригада и сл.улици: Грамос,Илија Димовски,Митре Влаот,Буковиќ,Димитар Македонски,Гаврил Радомир,Блажо Орландиќ и Кресна од  10:00ч до завршување.

  Ве известуваме дека на ден 04.09.2021г. поради уличен дефект ф80мм во Долна Матка бб ( споредната уличка према Црквата Богородица ), прекинато водоснабдување од 22:20  часот ќе имаат корисниците на  Долна Матка  до завршување на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 03.09.2021, поради уличен  дефект на улица Вера Радосавлевиќ 4 бр,20  прекинато водоснабдување ке има ул.Вера Радосавлевиќ, Кванташки пазар, дел од Перо Наков и Зендел Џемаил. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:50  часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека  на ден  03.09.2021  поради  дефект приклучна цевка од  Ф 1* на улица Тодор Чангов бр.103 прекинато водоснабдување  ке има улица Тодор Чангов.  Водоснабдувањето ке биде прекинато од 09.10  до завршување со активмостите.

           

 

Ве известуваме дека на ден 03.09.2021 поради  дефект на приклучна цевка од Ф 1* на улица Банатска бр.36, прекинато водоснабдување ке имаат дел од  улиците Банатска и Самоилова .Водоснабдувањето ке биде прекинато од 10.00 часот до завршување со активностите.

           

Ве известуваме дека на ден 03.09.2021, поради штопирање на стара водоводна мрежа на улица Христо Татарчев  бр.47  прекинато водоснабдување ке има дел од улица Христо Татарчев. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  14:40  часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 06.09.2021г, приклучокот ф-80мм на ул.Џумаиска 2,кој требаше да се работи на 03.09.2021г се пролонгира за 06.09.2021г прекинато водоснабдување ке имаат дел од корисниците од истата улица  и тоа парните броеви од бр.2 – 30 од  09:00ч до завршување.

Ве известуваме дека на ден 02.09.2021 поради уличен дефект од Ф-80 мм на ул.10 бб во Бардовци, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на ул.4, потегот од училиштето до стадионот и со намален притисок ул.2, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 21:00 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 02.09.2021г.поради уличен дефект  Ф 100мм на ул.Методија Митевски 12 кај паркингот , без вода ќе бидат дел од корисниците од ул.Методија Митевски. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:20 часот  до завршување на дефектот.  

Ве известуваме дека  на ден  03.09.2021  поради дислокација на водоводна цевка на улица Христо Татарчев раскрсница со Народни Херои  прекинато водоснабдување  ке има дел од улица  Христо Татарчев и дел од Козјак. Водоснабдувањето ке биде прекинато од 12.50  до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 03.09.2021 поради изведување на водоводен приклучок  Ф 80 мм на ул.Џумајска бр.2 ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од парните броеви на ул.Џумајска од бр.2 до бр.30 . Прекинато водоснабдувањето ќе биде од 09:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 01.09.2021 год на Булевар Александар Македонски кај Континентал поради изведување на водоводен приклучок Ф 225 мм, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од хотел Континентал, Кнауф и бензиската пумпа од 09.30 часот до завршување на дефектот.

 

Ве известуваме дека  на ден  01.09.2021  поради  уличен дефект од Ф 1* на улица 5 во Студеничани  прекинато водоснабдување  ке има ул.5 и ул.3. Водоснабдувањето ке биде прекинато од 09.30  до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 01,09.2021 заради дефект на приклучна цевка, прекинато водоснабдување ке имааат дел од улиците Малешевска,Антон Димитров и Славка Димкова.Водоснабдувањето ке биде прекинато од 12.20 часот до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 02.09.2021 поради уличен дефект  Ф 250 мм на ул.Методија Андонов Ченто кај претпоследна автобуска станица 45 ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Методија Андонов Ченто и Финска. Прекинато водоснабдувањето ќе биде од 08:30 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 01.09.2021г.поради уличен дефект  Ф 100мм на ул.4 Бардовци б6 без вода ќе бидат корисниците од ул.4  Бардовци. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  14:10 часот  до завршување на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 31.08.2021 запрена вода на барање на Паркови  поради промена на вентил на Булевар Партизански Одреди ББ, прекинато водоснабдување ке има Булевар Партизански Одреди од Лондонска до Париска.Водоснабдувањето ке биде прекинато од 10.00 часот до завршување со активностите.

Ве известуваме дека  на ден  31.08.2021  поради  дефект на затварач Ф 80 на улица  Миле Попјорданов бр.18 прекинато водоснабдување  ке има Миле Попјорданов,Австриска Амбасада, дел од Јуриј Гагарин и дел од Козле.  Водоснабдувањето ке биде прекинато од 10.00  до завршување со активмостите.

           

Ве известуваме дека на ден 01.09.2021 поради сервисирање на пумпите –резервоарот Добри Дол,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Добри Дол од 08:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека  на ден  01.09.2021  поради  дефект на затварач Ф 80 на улица Орце Николов раскрсница со Наум Наумовски Борче прекинато водоснабдување  ке има дел од Орце Николов, дел од Наум Наумовски Борче и дел од Аминта Трети. Водоснабдувањето ке биде прекинато од 08.00  до завршување со активмостите.

Ве исвестуваме дека на ден 01.09.2021 год. поради дефект на приклучна цевка Ф 80мм на улица Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 74 прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од зградата 74 од истоимената улица.

Ве известуваме дека на ден 30.08.2021 поради  дефект на приклучна цевка од Ф 2“ на улица Сава Михајлов бр.148, прекинато водоснабдување ке имаат улица Сава Михајлов од бр.4 до бр.12.Водоснабдувањето ке биде прекинато од 10.20 часот до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 30.08.2021, поради дефект на приклучна цевка од 1“ на улица Румена Хаџипанзова бр,84  прекинато водоснабдување ке има ул.Румена Хаџипанзова и дел од Малешевска и Славка Димкова. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:50  часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 31.08.2021г.  поради дефект во шахта Ф-1“ на ул.Хелсинки бр.5 во населба Тафталиџе, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од улиците Хелсинки, Ташкенска, Мексичка, Хаванска и Варшавска, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 08:30 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на 29.08.2021 поради менување на вентили за потребите на ЈП Паркови и зеленило-Скопје на бул.Илинден бб (Градски парк), со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од бул. Илинден и дел од Аминта Трети, вклучително објектите на  Собрание на град Скопје и општина Центар. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 27.08.2021г.  поради  дефект на приклучна цевка ¾ “ на Панче Неделковски 44, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30 часот до завршување со санација на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 26.08.2021г.  поради дефект на приклучна цевка ф-2“ на ул. 2/бб Бардовци, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:30 часот до завршување со санација на дефектот.  

 

Ве известуваме дека на ден 26.08.2021г.  поради  изведување на водоводен приклучок ф-150 мм на ул. Ѓорѓе Андреевиќ Кун 2, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од населба Лисиче (бараки). Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:45 часот до завршување со активностите.  

 

Ве известуваме дека на ден 26.08.2021г.  поради уличен дефект ф-150 мм на ул. Кораб 3, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од ул. Козле, Кораб, Струшка и дел од Јуриј Гагарин.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30 часот до завршување со санација на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 26.08.2021г.  поради уличен дефект ф-80 мм на ул. Борис Трајковски 4/40 (Усје), со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од истата улица.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:20 часот до завршување со санација на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 26.08.2021г. поради уличен дефект ф80мм на ул.Дренак бр.1 ( Кисела Вода ), прекинато водоснабдување од 17:30  часот ќе имаат корисниците на ул.Дренак и дел од улиците Јужен Булевар и Антон Попов ( по старо Огњан Прица )  до завршување на дефектот.

 Ве известуваме дека на ден 25.08.2021г.  поради уличен дефект ф-80 мм на Герника 3, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од ул. Герника, Бранко Заревски, дел од Иван Хаџиников и Методија Патчев . Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  12:20 часот до завршување со санација на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 25.08.2021г.  поради реконструкција на водоводна мрежа на ул.1640/бб (во близинина на коњички клуб Илинден), со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од Хиподром и дел од Инџиково. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:30 часот до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 25.08.2021г.  поради  уличен дефект ф-80мм на ул.Гвадалахара 56, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од ул. Гвадалахара, Јуриј Розентал и Плачковица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:15 часот до завршување со санација на дефектот.  

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 26.08.2021 поради уличен дефект  Ф 200/200 мм на ул.Џон Кенеди до зграда 28, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Училиштето и градинката на Џон Кенеди, Џон Кенеди од Паштрик па нагоре, ул.376, Самоилова, Банатска , Американска и Турска амбасада. Прекинато водоснабдување ќе биде  од 08:30 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 25.08.2021г...поради уличен дефект скината од странка/фирма  на бул.Киро Глигоров во близина на Бриколаж без вода ќе бидат корисниците од ул.Перо Наков и дел од бул.Киро Глигоров(Бриколаж, Нептун и останатите фирми во околината. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:00 часот  до завршување на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 24.08.2021г.  поради дефект на приклучнa цевка ф-100мм на Леринска 6б, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од Леринска и дел од Ловќенска. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  13:00 часот до завршување со санација на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 24.08.2021г.  поради дефект на приклучни цевки ф-1“ на ул. 2/61 и ул.4/171 Бардовци, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од ул.2,4 6 и 8 Бардовци. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30 часот до завршување со санација на дефектот.  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 24.08.2021 г , поради уличен дефект на водоводна мрежа Ф 1” (Цол) на ул.Анри Барбис бр.3 н.Маџари, прекинато водоснабдување ке  имаат корисниците од ул.Анри Барбис, ул.Tемко Попов и ул Карл Либнехт  од 10:35ч до завршување.

Почитувани,

 

Ве известуваме дека на ден 24.08.2021г.  поради дефект на затварач ( Шибер ) ф-100мм на Леринска 6б, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од Леринска и дел од Ловќенска. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  16:30 часот до завршување со санација на дефектот.  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 24.08.2021 г , поради уличен дефект на водоводна мрежа Ф 80mm на бул. Илинден бб ( во круг на Ј.П. Паркови и Зеленило) н.Карпош, прекинато водоснабдување ке  имаат корисниците од Ј.П. Паркови и Зеленило и околните куќи  од 08:00 до завршување.

 Ве известуваме дека на ден 24.08.2021г. дефект на приклучна цевка ф-2“ на ул. Црвена Вода 11, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот до завршување со санација на дефектот

Ве известуваме дека на ден 23.08.2021г.  поради штопирање на стара водоводна линија на 1/51 Долно Лисиче , со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Долно Лисиче. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  12:00 часот до завршување со санација на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 23.08.2021г.  поради уличен дефект ф-80мм на ул. 1/бб Батинци, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:00 часот до завршување со санација на дефектот.  

 

Ве известуваме дека на ден 23.08.2021г.  поради уличен дефект ф-150мм на Миле Попјорданов 56 , со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од истата улица и дел од Џумајска. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:15 часот до завршување со санација на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 23.08.2021г.  поради дефект на ПП хидрант ф-100мм на ул. Серава 63, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:40 часот до завршување со санација на дефектот.  

На ден 23.08.2021 поради менување на вентил во шахта ф-2“ на ул.Крсте Асенов 6, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:50 часот до завршување со санација на дефектот.  

 

На ден 23.08.2021 поради дефект на приклучна цевка ф 1“ на ул.Кумановска бр.4, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од нас. 11-ти Октомври од 12:35 часот до санирање на дефектот.

 

 

На ден 22.08.2021 поради уличен дефект ф100 мм на ул.Дижонска 21/4, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Дижонска крак 21 од 11:50 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 20.08.2021г.  поради дефект на приклучна цевка ф-1“ на Метохиска 25, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од ул. Метохиска и Гвадалахара. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  12:30 часот до завршување со санација на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 20.08.2021г.  поради изведување на водоводен приклучок ф-80мм на Фреанце Прешерн 75, со прекинато водоснабдување ќе бидат од истата улица и ул. Влае. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:00 часот до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 20.08.2021г.  поради уличен дефект ф-100 мм на Нерешка 1, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од населбите Жданец, Трнодол и Нерези. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:15 часот до завршување со санација на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 20.08.2021г.  поради дефект на приклучни цевки ф-1“ на Рилски Конгрес 96 и 100, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:10 часот до завршување со санација на дефектите.  

Ве известуваме дека на ден 20.08.2021г.  поради уличен дефект ф-100мм на Трифун Хаџијанев 1, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од  ул. Трифун Хаџијанев и Јани Лукровски (висока зона). Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:15 часот до завршување со санација на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 19.08.2021г, поради дефект На П:Х ф-80мм на ул.Партение Зографски бр.67, прекинато водоснабдување ке имаат дел од корисниците од истата улица од  18:00ч. до завршување.

Ве известуваме дека на ден 19.08.2021г.  поради изведување на водоводен приклучок ф-150 мм на крстосницата Џумајска/ Миле Попјорданов, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од Миле Попјорданов. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:30 часот до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 20.08.2021г. поради реконструкција на водоводна мрежа ф-2“ на Кеј 13 Ноември бб, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Маџир Маало. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 19.08.2021г.  поради дефект на приклучна цевка ф-1“ на ул.1/140 Сопиште , со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од Сопиште. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:00 часот до завршување со санација на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 19.08.2021г.  поради дефект на затворач ф-100 мм на ул.Румена Хаџипанзова бб, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од населбите Драчево и Долно Лисиче. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот до завршување со санација на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 19.08.2021г.  поради уличен дефект ф-100 мм на ул. Скупи 22/37а, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од истата улица, односно Скупи крак 22. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:30 часот до завршување со санација на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 19.08.2021г.  поради дефект на приклучна цевка ф-2“ на ул.Борис Трајковски 7/33, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од ул.Борис Трајковски. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:45 часот до завршување со санација на дефектот.