Прекин на водоснабдување

Во моментот се работи на

Преглед на завршени дефекти

Ве известуваме дека на ден 27.05.2020, поради уличен дефект од Ф-300мм  на ул.Живко Фирфов бр 5-А, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од улица Живко Фирфов, Румена Хаџипанзова, Бранко Заревски и Бистра. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:40 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 27.05.2020, поради дефект на приклучна цевка од  Ф-2“ на ул.3/Трубарево,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Трубарево. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10:20 часот до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 27.05.2020, поради уличен дефект  Ф 100  на ул.Христофор Жефаровиќ 7/19, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел  од улица Христофор Жеферовиќ и Алија Авдовиќ. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:00 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 26.05.2020 поради дефект на приклучна цевка ф-1“ на ул.Ацо Караманов 2, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците Ацо Караманов и Периша Савелиќ. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  12:30 часот  до завршување со активностите.  

 

Ве известуваме дека на ден 26.05.2020 поради дефект на затворач од Ф-200мм на ул.Христо Татарчев раскрсница со ул.Народни Херои во населба Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на ул.Христо Татарчев од бр.36 до 72., водоснабдувањето ќе биде прекинато од 06:30 часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 26.05.2020 г. поради уличен дефект на водоводна мрежа ф 1“ на улица Јабланица 8б. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците кој се приклучени на старата водоводна мрежа. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:30 часот  до завршување на дефектот.  

 

 

 

 

   Ве известуваме дека на ден 26.05.2020г. поради уличен дефект ф80мм на ул.Христијан Тодоровски Карпош 104б ( Бутел 2 ), прекинато водоснабдување од 00:15 часот ќе имаат корисниците на дел од ул.Александар Турунџиев, Иван Манолев и Христијан Тодоровски Карпош до завршување на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 25,05.2020 г. поради дефект на затварач ф 100м.м. на Бул. Асном 18. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Бул. Асном висока зона. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  17:20 часот  до завршување на дефектот.  

 

Ве известуваме дека на ден 22.05.2020 поради уличен дефект ф-6/4 на ул.8/1 Долно Лисиче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населено место Долно Лисиче. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  13:15 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 20.05.2020, поради изведување на водоводен приклучок ф-100мм на ул.Варшавска 68, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:45 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 20.05.2020, поради уличен дефект ф-100мм на ул.Товарник 21б, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците Товарник и дел од Среќко Пужалка. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:30 часот  до завршување со активностите.  

 

Ве известуваме дека на ден 20.05.2020, поради реконструкција на водоводна мрежа ф-80мм на ул.1/Батинци (во близина на хотел Беровиќ), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Батинци. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 19.05.2020 поради уличен дефект ф-250мм на Благоја Стевковски 115, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населено место Трубарево. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  14:30 часот  до завршување со активностите.  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 19.05.2020 поради изведување на водоводен приклучок ф-100мм на ул.Вангел Тодоровски бб, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со активностите.  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 18,05.2020 г. поради уличен дефект на водоводна мрежа ф 2“ на улица Ловќенска 4. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улиците Ловќенска и дел од Трно Дол. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  12:50 часот  до завршување на дефектот.  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 18,05.2020 г. поради уличен дефект на водоводна мрежа ф 5/4“ на улица Мара Междуречка 28. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улиците Мара Междуречка и дел од Алпи. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  12:35 часот  до завршување на дефектот.  

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 18,05.2020 г. поради уличен  дефект на водоводна мрежа ф 150м.м. и 100м.м.на улица Фрањо Клуз до ОЅ Блаже Коневски. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улиците Фрањо Клуз,Методија Шаторов Шарло и Бојмија висока и ниска зона. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:25 часот  до завршување на дефектот.  

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 18,05.2020 г. поради уличен дефект на приклучна водоводна мрежа ф 1“ на улица Живко Фирфов 35а. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улива Живко Фирфов,Димитар Гуштанов и Чупино Брдо. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:55 часот  до завршување на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 17.05.2020 поради уличен дефект од Ф-100мм на ул.Дренак 17 во населба Кисела Вода , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на ул.Дренак, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 23:55 часот до санирање на дефектот. Дефектот ке се работи на 18.05.2020г.

 

Во периодот од понеделник 18.05.2020 година до петок 22.05.2020 година ќе се врши чистење и дезинфекција на резервоарот Шуто Оризари. Во овој период можни се кратки прекини на водоснабдувањето во населбата Шуто Оризари. Прекините нема да бидат подолги од 15 до 20 минути во утринските часови.

 

 

Ве известуваме дека на ден 19.05.2020, поради уличен дефект  Ф 2*  во Визбегово  ул.1 ББ прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од улица 1 и улица 3. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:30 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 14.05.2020 поради промена на затворач ф-80мм на ул. 23 Октомври 18, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:00 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 15.05.2020 поради промена на затворач ф-80мм на ул.Коце Металец (во близина на последна автобуска станица 16ка) , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците Коце Металец, Душан Тасковиќ, Зеничка и Тајмишка. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 14.05.2020г. поради менување на вентил од ф3“(цола) на ул.Франклин Рузвелт бр.75 со прекинато водоснабдување од 09:00 часот ќе бидат корисниците на потегот од ул.Орце Николов до Булевар Илинден до завршување на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 14.05.2020, поради уличен дефект  Ф-100  на ул.Виенска  бр 8, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од улица Виенска, Нобелова и дел од Хелсонки, дел од Варшавска и дел од Лондонска.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 13.05.2020г. поради уличен дефект ф80мм на ул.Речиште 40 ( с.Драчево ), прекинато водоснабдување од 10:00 часот ќе имаат корисниците на дел од с.Драчево до завршување на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 12.05.2020 поради уличен дефект ф-150 на бул. АВНОЈ бр. 82,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од булеварот, односно зградите од број 72 до број 84. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со активностите.  

             Ве известуваме дека на ден 13.05.2020 год.(Среда)поради изведување на водоводен приклучок од ф-80 мм на ул.Георги Димитров бр.17 б во населба Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Георги Димитров и ул.Вера Јоциќ. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 12.05.2020 год.поради уличен дефект од Ф-80мм на ул.Благоја Гојан бр.8,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел  од ул.Благоја Гојан. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10:20 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 12.05.2020 год.поради дефект на приклучна цевка од Ф-5/4 на ул.Мара Междуречка, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Мара Междуречка и ул.Алпи. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:00 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 11.05.2020, поради дефект на затворач ф-150мм на ул.Самоилова бр.28,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица и дел од ул.Банатска. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:30 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 11.05.2020 поради дефект на затворач ф-80мм на Иван Аговски 13,  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица , дел од Руѓер Бошковиќ и Даскал Камче. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:40 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 11.05.2020 поради дефект на затворач ф-100мм на Коце Металец бб,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:40 часот  до завршување со активностите.  

 

 

Ве известуваме дека на ден 11.05.2020 год. поради дефект на затворач од ф-250 мм на ул.Благоја Стевковски 115, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Трубарево. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:40 часот  до завршување со активностите.  

             Ве известуваме дека на ден 12.05.2020 поради реконструкција на водоводна мрежа ф-160мм на ул.Петричка бб, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од населбата Маџар Маало. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со активностите.  

                          

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 09,05.2020 г. поради уличен дефект на водоводна мрежа ф 5/4“ на улица 29 Сопиште. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од ѕлиците 27;29 и 35. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:45 часот  до завршување на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден (Петок) 08.05.2020г.поради реконструкција на водоводна мрежа ф-300мм и ф-200мм на ул.Втора Македонска Бригада -кружен тек со ул.Кемал Сејфула ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на нас.Чаир,нас.Скопје Север и нас Бутел 2- брдо према Железара од 08:30 часот до санирање.

 

Ве известуваме дека на ден (Петок) 08.05.2020г.поради водоводен приклучок ф-80мм на ул.Црвена Вода 37 ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Бул.Партизански Одреди од 09:00 часот до изведба на истиот.

 

 

Ве известуваме дека на ден 07.05.2020 поради дефект на шибер од Ф-100мм на ул.Париска Комуна бб пред Т.Ц.Хиподром во населба Хиподром, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од населба Маџари, наслелба Хиподром и с.Трубарево, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10:00 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 07.05.2020 поради изведување на водоводен приклучок од Ф-100мм на ул. Стив Наумов 73 во населба Центар , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на ул. Стив Наумов, Тетовска, вклучително амабуланта на МВР и Полициска станица Пролет, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 Ве известуваме дека на ден 07.05.2020 поради дефект на затворач ф-80мм на бул.АСНОМ 142, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истиот булеварот. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до завршување.

Ве известуваме дека на ден 06.05.2020 поради  сервисирање на затворач ф-400мм на бул. Митрополит Теодосиј Гологанов/ Франклин Рузвелт, сообраќајот на наведената крстосница ќе се одвива отежнато.Активностите ќе се одвиваат без прекин на водоснабдувањето, од 19:30 часот до завршување.

                          

Ве известуваме дека на ден 06.05.2020 поради дефект на огрлица од Ф-2цол на Булевар Адолф Цибровски 25 во населба Центар , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на ул.Адолф Цибровски, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

 

Ве известуваме дека на ден 05.05.2020, поради уличен дефект ф-80мм на ул.1 Батинци (пат за Марков Манастир), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Батинци. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 05.05.2020 поради изведување на водоводен приклучок ф-80 мм на Козара 11,  прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:00 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 04.05.2020 поради уличен дефект ф-100мм на  ул.4/21 Инџиково  со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од Инџиково. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:40 часот  до завршување со активностите.  

 

Ве известуваме дека на ден 05.05.2020 год. поради санирање на уличен дефект од Ф-80 мм на ул.9-ти Мај бр.3 во населба Центар ,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од следните улици: Христо Смирненски,9-ти Мај,дел од ул.Борка Талевски,дел од ул.Костурски Херои,дел од ул.Васил Стефановски,дел од Бул.Митрополит Теодосиј Гологанов,Роза Луксембург и Диме Аницин, од 09:00 часот до завршување со активностите.

             Ве известуваме дека на ден 05.05.2020 поради уличен дефект ф-225мм на ул.Петре Георгиев во близина на Јахја-пашина џамија, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од ул. Петре Георгиев и дел од ул.Чаирска вклучително со поликлиника Битпазар и Јахја-пашина џамија. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со активностите.