Прекин на водоснабдување

Ве известуваме дека на ден 16.08.2020 поради дефект дефект на затворач ф-80мм на бул. Партизански одреди 47, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од булеварот, односно потегот од ул.Костурски Херои до ул. Христо Смирненски Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 08:40 часот до санирање на дефектот.

Во моментот се работи на

Преглед на завршени дефекти

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 11.08.2020г. поради дефект на пречистувач Ф80мм во шахта на ул.Борис Сарафов бр.45  н.Ѓорче Петров, прекинато водоснабдување  ќе  имаат од  корисниците од ул.Борис Сарафов бр.45  од  01:40  часот  до завршување 

Ве известуваме дека на ден 07.08.2020г, поради уличен дефект Ф-2“на ул.Христо Татарчев кр.9 бр.42, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од кр.1,3,5,7 и 9 од истата улица од 12:30ч. до завршување.

Ве известуваме дека на ден 03.08.2020г, поради уличен дефект од ф150мм на ул.5 бр.39 с.Усје, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците oд с.Усје од 23:00ч. до завршување.

  Ве известуваме дека на ден 03.08.2020г, поради уличен дефект од ф250мм на ул.100 бр.46, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на нас.:Кисела Јабука,Стопански Двор и Волково од 19:45ч. до завршување.

Ве известуваме дека на ден 02.08.2020г.  поради уличен дефект Ф-100 мм на ул.Христо Татарчев бб (до О.У. Круме Кепески) во населба Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од улица Христо Татарчев и Димо Хаџи Димов, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10:45 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 01.08.2020 поради дефект на приклучна цевка од Ф-1 цол на ул.Гемиџиска 44б во населба Железара, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 11:15 часот до санирање на дефектот.

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 31.07.2020г.поради уличен дефект на  водоводен мрежа Ф 80м.м.на улица Мара Междурчка б.б.кај Трафото. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Мара Междуречка, Алпи, дел од Христијан Тодоровски Карпош, дел од Рокомија. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30 часот  до завршување на дефектот.  

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 31.07.2020г. поради дефект во шахта  на ул.Петар Ацев бр.12  н.Аеродром , прекинато водоснабдување  ќе  имаат  од  корисниците од ул.Петар Ацев од  13:20 часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 31.07.2020г. поради уличен дефект Ф 2” ( цола ) на ул.6 бр.94 н.Бардовци , прекинато водоснабдување  ќе  имаат  дел од корисниците од ул.6 и ул.8 н.Бардовци од  16:40 часот  до завршување .  

Ве известуваме дека на ден 30.07.2020 поради дефект уличен дефект  на ул.Хо Ши Мин 179а  во населба Бутел 1, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 02:30 часот до санирање на дефектот. Дефектот ке се работи од 08:30часот

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 29.074.2020г. поради уличен дефект од ф 80мм на ул.20 бб Долно Лисиче , прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од ул.20 и ул.2 од 09:55 часот  до завршување .  

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 30.07.2020г. поради водоводна приклучок на водоводна мрежа  од ф100мм на ул.Христо Чернопеев бр.8  н.Центар , прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од  корисниците од ул.Хрсито Чернопеев од  10:00 часот  до завршување .  

  Ве известуваме дека на ден 29.07.2020г, поради уличен дефект од ф400мм на ул.Булевар Никола Карев 125 и 127, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на нас.Криви Дол и резиденцијата на Владиката Стефан од 09:00ч. до завршување.

Ве известуваме дека на ден 29.07.2020г, поради реконструкција на водоводна мрежа  од ф200мм на ул.Булевар Борис Трајковски бб ( Кисела Вода ), прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците на ул.Бул.Борис Трајковски и Емил Зола од 09:00ч. до завршување.

Ве известуваме дека на ден 29.07.2020г, поради реконструкција на водоводна мрежа  од ф100мм, ф80мм и ф5/4“ на  ул.Георги Димитров бб ( Кисела Вода ), прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците на ул.Георги Димитров и Вера Јоциќ од 09:00час до завршување.

Ве известуваме дека на ден 28.07.2020г, поради водоводен приклучок ф-100мм на ул.Димо Хаџи Димов 114,прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица од 11:00ч до завршување.

Ве известуваме дека на ден 28.07.2020г, поради уличен дефект ф-80мм на ул.Скоевска 44,прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од истата улица од 08:40 до завршување.

Ве известуваме дека на ден 28.07.2020г, поради уличен дефект ф-80мм на ул.Војдан Чернодреински бб-пред полициска Станицита Бит Пазар,прекиодосннато вабдување ќе имаат корисниците од истата улица како и Полициска станица Бит Пазар и Пожарна од 09:30 до завршување.

 

Ве известуваме дека на ден 28.07.2020г, поради штопирање на стар приклучок Ф-1“ на ул.Хелсикин 13,прекиодосннато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците на следните улици:Хелсинки,Варшавска,тачкенска,Мексичка и Кавалска од 12:00час до завршување

На ден 28.07.2020 (Вторник), поради уличен дефект ф 500 мм на Бул.Киро Глигоров кај ФОН, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Хотел Хилтон на Бул.Србија и корисниците од Бул.Киро Глигоров:Салон на Мерцедес, ФОН, Бриколаж, Славија и Нептун, а со намален притисок ќе бидат корисниците од нас.Маџари, Хиподром и Синѓелиќ од 06:00 часот до санирање на дефектот.

На ден 26.07.2020 поради уличен дефект ф 100 мм на ул.30 бр.173 во Радишани, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Љуботенски Пат од 11:30 часот до санирање на дефектот.

На ден 26.07.2020 поради уличен дефект ф 150 мм на Бул.Јане Сандански бр.88, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Бул.Јане Сандански згр.84,86, 88,112, 116 и кулите 104 и 106 од 15:40 часот до санирање на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 27.07.2020 (Понеделник), поради изведување на водоводен приклучок ф 200 мм на Бул.Борис Трајковски бб, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.Борис Трајковски од бр.2 до бр.46 и дел од ул.Емил Зола од 09:00 часот до завршување со приклучокот.

Ве известуваме дека на ден 25.07.2020г, поради уличен дефект на ул.7 бр42 во 00:00ч до завршување.с.Лубанци,прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од с.Лубанци од

Ве известуваме дека на ден 26.07.2020 поради дефект уличен дефект од Ф-6/4 на ул.Фуштанска 90а во населба Гази Баба, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од истата улица , водоснабдувањето ќе биде прекинато од 08:30 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 24.07.2020  поради реконструкција на водоводна мрежа ф-80мм на Јадранска Магистрала , со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 11:00 до завршување со активностите.  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 23.07.2020 поради изведување на водоводен приклучок ф-100мм на Хелсинки 13, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Хелсинки, Ташкенска, Петре Пирузе, Варшавска и Њуделхиска. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10:30 до завршување со активностите.

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 23.07.2020 поради уличен дефект ф-80мм на Христо Татарчев 1/60, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Христо Татарчев, односно крак 1, 3, 5,7 и 9. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:30 до завршување со активностите.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 23.07.2020 поради дефект на приклучна цевка ф-1“ на Дамаска 33, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица и дел од Прашка. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:30 до завршување со активностите.

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 23.07.2020г. порадиуличен  дефект на  водоводна водоводна мрежа  од ф80мм на ул.Никола Петров бб н.Бутел , прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од ул.Никола Петров од  12:30 часот  до завршување .  

Ве известуваме дека на ден 24.07.2020г. поради водоводен приклучок на водоводна мрежа  од ф80мм на ул.Дебарца бр.38  н.Центар , прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од  корисниците од ул.Дебарца дел. Од ул. Мирослав Крлежа и дел од ул.Антонио Грубишич од  10:30 часот  до завршување .  

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 22.07.2020, поради уличен дефект од ф 80мм на ул. 10 бр.26А Долно Лисиче, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од улица  2 и 10 . Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  08:30 часот  до завршување со активностите.  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 22.07.2020г.поради уличен дефект на  водоводен мрежа Ф 2“на улиц 5 б.б.н. Визбегово. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улица 2 н. Визбегово. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:10 часот  до завршување на дефектот.  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 22.07.2020, дефект на приклучна цевка од ф 5/4 на ул.Товарник 8Б, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од ул.  Товарник и Среќко Пужалка  . Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:20 часот  до завршување со активностите.  

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 22.07.2020  поради уличен дефект ф-80мм  и дефект на пп хидрант ф-80 на ул. Иван Наумов Алабакот 32, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од населба Маџари, Хиподром и Трубарево. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:40 до завршување со активностите.  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 22.07.2020г.поради изведување на  водоводен приклучок Ф 80м.м.на улиц Ацо Шопов раскрсница со Новопроектирана. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улица та Новопроектирана. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:40 часот  до завршување на дефектот.  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 22.07.2020г.поради изведување на  водоводен приклучок Ф 100м.м.на улица Демир Трајко б.б. Со прекинато водоснабдување ќе бидат дел од корисниците на улицата Демир Трајко. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:30 часот  до завршување на дефектот.  

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 22.07.2020г.поради дефект на затварач на  водоводен мрежа Ф 80м.м.на улица Пушкинова 4. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улица Пушкинова . Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  14:45 часот  до завршување на дефектот.  

Ве известуваме дека на ден 21.07.2020 поради дефект уличен дефект од Ф-100 на ул.Разловачко Востание 26 во населба Карпош 4, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на ул.Разловачко Востание и дел од ул.Желево и Соле Стојчев, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до санирање на дефектот.

На ден 19.07.2020 поради дефект на приклучна цевка ф 5/4“ на ул.5 бр.10 во Трубарево, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од Трубарево од 17:00 часот до санирање на дефектот.

На ден 18.07.2020 поради уличен дефект ф 400 мм на Бул.Србија бр.48, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел.од Бул.Видое Смилевски Бато и дел од Бул.Асном од 13:30 часот до санираље на дефектот.

 

На ден 18.07.2020 поради уличен дефект ф 200 мм на Бул.Илинден раскрсница со Франклин Рузвелт, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Франклин Рузвелт парните броеви на потегот од Бул.Илинден до ул.Орце Николов од 17:30 до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 17.07.2020 поради дефект уличен дефект од Ф-100мм на ул.Франц Прешерн 201 во населба Влае, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од истата улица, водоснабдувањето ќе биде прекинато од 11:30 часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 17.07.2020, поради изведување на водоводен приклучок ф- 2“ на ул. Горно Лисиче 190 и дефект во шахта на ул. Горно Лисиче бб ( Кен Панел), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:00 часот  до завршување со активностите.