Прекин на водоснабдување

Почитувани,

 

             Ве известуваме дека на ден 01.04.2020 поради  дефект на огрлица ф-100мм на ул. Душко Бојковски 6а, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците Душко Бојковски, дел од  Женевска, дел од Осло и дел од ул. Будимпештанска. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со активностите.  

Во моментот се работи на

Преглед на завршени дефекти

Ве известуваме дека на ден 01.04.2020 поради дефект на приклучна цевка ф-80мм на Алжирска 22, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  12:00 часот  до завршување со активностите.  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 31.03.2020г. поради уличен дефект од ф100мм на ул. Полог 22 ( Пржино ), прекинато водоснабдување од 09:35 часот ќе имаат корисниците од Висока Зона Пржино до завршување на дефектот.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 01.04.2020 поради  дефект на огрлица ф-100мм на ул. Душко Бојковски 6а, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците Душко Бојковски, дел од  Женевска, дел од Осло и дел од ул. Будимпештанска. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со активностите.  

                          

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 31.03.2020г. поради изведување на водоводен приклучок од ф300мм на ул.Булевар Никола Карев бб ( до касарна Илинден ) прекинато водоснабдување од 09:00 часот ќе бидат корисниците на ул.376, Самоилова, Банатска и Јоаким Крчовски  до завршување на приклучокот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 27.03.2020 поради уличен дефект на водоводна мрежа ф300м.м. на улица Киро Фетак б.б.. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улиците : Киро Фетак , Коперникова,  Антон Димитров и со намален притисок ке остана н.Долно Лисиче . Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување на дефектот.  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 27.03.2020 поради уличен дефект на водоводна мрежа ф-2“на улица Петар Георгиев до тапетаро. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улицата . Петар Георгиев. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30 часот  до завршување на дефектот.  

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 27.03.2020 поради приклучок на водоводна мрежа ф200м.м. на улица 49 до градинката н. Волково. Со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улицата 49 Волково и н. Стопански Двор. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:55 часот  до завршување на дефектот.  

 На ден 25.03.2020 поради дефект на приклучна цевка 3/4“ на АФЖ 14, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30 часот  до завршување со активностите.  

 

На ден 24.03.2020 поради уличен дефект ф-80мм на Методија Митевски 3, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од број 3 и 5 на истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:15 часот  до завршување со активностите.  

 

                                       

Почитувани

 

Поради чистење и дезинфекција на резервоарот во Шуто Оризари во период од 24.03.2020 година ( вторник ) до 27.03.2020 година ( петок ) можни се мали прекини на водоснабдување во населеното место Шуто Оризари.

Почитувани,

 

             Ве известуваме дека на ден 24.03.2020 поради уличен дефект ф-80мм на ул. Славка Недиќ 4, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Славка Недиќ, дел од ул. Дане Крапчев и дел од ул.Дебарца. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:00 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 21.03.2020 поради дефект на приклучна цевка ф 80мм на  Бул.Јане Сандански 25/2, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Бул.Јане Сандански згр.27 и згр.29 (висока зона) од 14:45часот до санирање на дефектот.

На ден 20.03.2020 поради дефект на огрлица ф 100 мм на Бул.Партизански Одреди 61, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од БУл.Партизански Одреди зградите од бр. 59 до број 85 и зградата на Симпо од 09:00 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 20.03.2020, поради уличен дефект ф-100мм на Тошевска 5, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улиците Тошевска , Илија Ристовски, Партизански Пат и дел од Јустинијан Први. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  09:30 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 20.03.2020, поради промена на шибер вентил во шахта на Никола Русински 3б/1, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:00 часот  до завршување со активностите.  

Ве известуваме дека на ден 20.03.2020 поради уличен дефект ф-100мм на Рајко Жинзифов 26, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од ул. Рајко Жинзифов, дел од ул. Стеван Јакимов, дел од ул. Апостол Гусларот и потегот од ул.Борка Талевски до бул. Партизански одреди. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до завршување со активностите.  

 

Ве известуваме дека на ден 18.03.2020г, поради дефект на приклучна цев Ф-2и1/2“ на ул.Кеј 13-ти Ноември бр,14,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на потегот од Поштата Холидејин од 08:00ч до завршување.

Ве известуваме дека на ден 17.03.2020г, поради уличен дефект Ф-80мм на ул.Коле Неделковски 32,прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од сл.улици:Дебарце,Антоние Грубјешиќ и Мирослав Крлежа од 08:00ч до завршување.

Ве известуваме дека на ден 16.03.2020 поради  уличен дефект ф-100мм на ул. Валандовска (во близина на трговскиот центар) , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населба Хиподром. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  12:00 часот  до завршување со активностите.  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 14.03.2020 поради елекртичен дефект од страна на ЕВН пумпената станица во Визбегово ке остане без напојување со електрична енергија. Поради тоа со прекинато  водоснабдувањето ќе биде населба Визбегово од  11:00 часот  до завршување на дефектот.  

 

На ден 13.03.2020 поради дефект на шибер ф 100мм на ул.Ѓорче Петров бб, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул:Ѓорѓи Казепов, Сремски Фронт, Браќа Чакреви и Кузман Шапкарев од 09:35 часот до санирање на дефектот.  

 

 

 

 

На 17.03.2020 (Вторник), поради замена на трафо прекинувач во треафостаницата лоцирана во ПС Бутел. прекин на водоснабдување ќе имаат корисниците од населба Бутел 1 и Бутел 2 во период од 09:00 до 12:00 часот.

 

 

На ден 13.03.2020 (Петок), поради изведување на водоводен приклучок ф 80 мм на ул.Црвена Вода бр.37во нас.Центар, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Црвена Вода од 09:00 часот до завршување.

 

На ден 12.03.2020 поради дефект на приклучна цевка ф 1“ на ул.Трифун Хаџијанев бр.6, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Трифун Хаџијанев и дел од ул.Лазар Поп Трајков од 16:45 часот до санирање на дефектот.

 

 

 

 

Ве известуваме дека на ден 09.03.2020 поради  изведување водоводен приклучок ф-1“ на ул Спиро Црне 11 и менување на вентили во шахти на неколку локации, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од улиците : Спиро Црне, Сава Михајлов, Неготинска, Тодор Чопов и Томас Минцер. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  10:45 часот  до завршување со активностите

Ве известуваме дека  од 10.03.2020 до 13.03.2020 година етапно ке се врши чистење, дезинфекција и испирање на двете комори во резервоарот Драчево. Можни се кратки прекини на водоснабдувањето во населеното место Драчево и дел од  Долно Лисиче во период од 08:00 часот до завршување со активностите.  

 

Ве известуваме дека на ден 09.03.2020г, поради уличен дефект Ф-80мм на ул.Христо Татарчев кр.20,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од 1-ва зона Припор од 09:00ч до завршување.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 08.03.2020г, поради уличен дефект Ф-80мм на ул.Наум Чакаров 64,прекинато водоснабдување ќе имаат дел од корисниците од ул.Борис Сарафов ,Георги Казепов и Наум Чакаров од 13:00ч до завршување.

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 07.03.2020г. поради уличен дефект  од ф 100mm на ул.Питу Гули бр.57 н.Центар, прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците на ул.Питу Гули,ул.Димитар Панделов, Караорман,Капиштец и ул.Ганчо Хаџипанзов   од  10:00часот  до завршување .  

На ден 05.03.2020 поради уличен дефект ф-80мм на Џон Кенеди 7/2, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Џон Кенеди и дел од ул. Серава од 09:00 часот до санирање на дефектот.

 

                                       

 

На ден 06.03.2020 поради уличен дефект ф-80 мм на ул. Коле Неделковски 32, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од ул.Коле Неделковски и дел од ул. Дебарца од 08:00 часот до санирање на дефектот.

 

На ден 04.03.2020 поради дефект на приклучна цевка ф 1“ на ул.6, бб во с.Стајковци (на почетокот на улицата), прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.6, ул.8, ул.11 и ул.12 во с.Стајковци од 09:10 часот до санирање на дефектот.

На ден 04.03.2020 поради дефект на приклучна цевка ф 1“ на ул.Христо Татарчев 12/9. прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Христо Татарчев крак 12 од 09:15 часот до санирање на дефектот.

На ден 04.03.2020 поради уличен дефект ф 100 мм на ул.Леринска бр.70, прекинато водоснабдување ќе имат корисниците од ул.Леринска од 09:35 часот до санирње на дефектот.

На ден 05.03.2020 (Четврток) поради уличен дефект ф 500 мм на ул.Франклин Рузвелт бр.2, намален притисок ќе имаат корисниците на дел од Франклин Рузвелт (потегот од Бул.Партизански Одреди до Бул.Митрополит Теодосиј Гологанов од 09:00 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 03.03.2020 поради промена на затворач ф-80мм на ул. Леринска 46, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица, ул. Стрезова и дел од ул. Козле . Водоснабдувањето ќе биде прекинато од  11:00 часот  до завршување со активностите.  

 

Ве известуваме дека на ден 03.03.2020 поради дефект на приклучна цевка од Ф-1цол на ул.Људевит Гај бб во населба Центар , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Људевит Гај, дел од Дебарца и Раде Кончар, и сите кафани во Идадија. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 08:00 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 03.03.2020 поради дефект на два затворачи од Ф-125мм на ул.Јужноморавски Бригади 61-б во населба Ченто , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул.Јужноморавски Бригади, Жеглане, Сречко Пужалка а со намален притисок ул. Фуштанска. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до санирање на дефектот.