Прекин на водоснабдување

Во моментот се работи на

Преглед на завршени дефекти

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 10.12.2019г. поради уличен дефект  од  Ф80 мм и поправка на затварач ( Шибер) ф 150 мм на ул.Ордан Попорданов бр.12 н.Хиподром, прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците од населба Хиподром, с.Трубарево и с.Инџиково  од  11:50  часот  до завршување .  

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден10.12.2019г. поради реконструкција на водоводна мрежа   од  Ф80 мм на ул.Мите Богоевски бр.1 н.Лисиче, прекинато водоснабдување  ќе  имаат дел од корисниците од место викано ‘’Диво Градби” и ул.Мите Богоевски од бр.1 до 49  од  10:30  часот  до завршување .  

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 09.12.2019г.поради уличен дефект ф100мм на улица Иван Манолев 5а со прекинато водоснабдување ке бидат дел од корисниците на улица Иван Манолев околу 50 куќи.

Водоснабдувањето е прекинато од 02:00 часот до завршување на дефектот.

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 09.12.2019г.поради уличен дефект ф150мм на улица Скоевска 13а со прекинато водоснабдување ке бидат дел од корисниците на улица Скоевска.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:40 часот до завршување на дефектот.

 

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 05.12.2019г.поради уличен дефект ф150мм на улица Димо Хаџи Димов 2 со прекинато водоснабдување ке бидат корисниците на улица Димо Хаџи Димов.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 20:00 часот до завршување на дефектот.

 

 

Ве известуваме дека на ден 04.12.2019г поради уличен дефект ф-150мм на ул.2 бб Визбегово,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од кампот за бегалци и неколку фирми од 09:00ч до санирање.

Ве известуваме дека на ден 03.12.2019 поради уличен дефект ф-150мм на ул. Борис Сарафов 92 со прекинато водснабдување ќе бидат корисниците на истата улица – високата зона . Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:15 часот до завршување со активностите

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 02.12.2019г.поради уличен дефект ф150мм на улица Борис Серафов б.б.,со прекинато водоснабдување ке бидат корисниците на н.Дексикон и висока зона на улица Борис Серафов.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 15:30 часот до завршување на дефектот.

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 02.12.2019г.поради уличен дефект ф6/4“ во н. Сопиуште под гробиштата,со прекинато водоснабдување ке бидат корисниците од општината Сопиште на доле према Припор.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 15:30 часот до завршување на дефектот.

 

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 02.12.2019г.поради уличен дефект ф80мм на улица Иван Манолев 181,со прекинато водоснабдување ке бидат дел одкорисниците на улица Иван Манолев и Алпи.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 11:40 часот до завршување на дефектот.

 

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден 01.12.2019г.поради уличен дефект ф80мм на Бул. Крсте Мисирков кај МАНУ на самата автобуска станица,со прекинато водоснабдување ке бидат корисниците на Бул. Крсте Мисирков и св. Климент Охридски (Адвокатската улица).

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10:00 часот до завршување на дефектот.

 

 

Поради уличен дефект ф 100м.м. во с. Грчец кај мостот од 12:00ч.со прекинато водоснабдување ке останат корисниците од с. Грчец.

 На ден 29.11.2019. поради поврзување водоводен приклучок од ф 100мм    на ул.  Генерал Михајло Апостоловски 26 , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од  ул .Генерал Михајло Апостоловски    од 08:00 часот до завршување на дефектот.

 

На ден 29.11.2019 поради скината цевка  ф-80мм од страна на приватна фирма на ул. Титовелешка 2, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од Маџар Маало. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 08:45 часот до завршување со активностите.

 

На ден 29.11.2019. поради  дефек на приклучна  од ф 100мм     на ул. Коце Металец бр.1 , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  од  ул. Коце металец  1  од 09:50 часот до завршување на дефектот.

 

 

 

 

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 28.11.2019г. поради дефект на затварач ( Огрлица ) од  400мм на Бул.Никола Карев бр.127  н.Карпош, прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од бул.Никола Карев и место викано Криви Дол од  10:50  часот  до завршување .  

Ве известуваме дека на ден 27.11.2019 (среда) поради промена на 2 затворачи од ф-100мм и ф-150мм на бул.АСНОМ 68, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од булеварот, односно од број 22 до број 68. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до завршување со активностите.

Ве известуваме дека на ден 24.11.2019.поради уличен дефект од Ф-80мм во Матка 1, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Матка 1 и Матка 2 од 08:35часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 22.11.2019г. поради уличен дефект од ф-80мм на ул.Константин Петковиќ бб,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на ул.Томас Минцер,Сава Михајлов,Христофор Жефаровиќ  од 13:30 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 22.11.2019г. поради уличен дефект од ф-80мм на ул.Константин Петковиќ бб,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на ул.Томас Минцер,Сава Михајлов,Христофор Жефаровиќ  од 13:30 часот до санирање на дефектот.

Ве известуваме дека на ден 22.11.2019г, поради уличен дефект Ф-100мм во с.Рашче,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Бојане од 22:00ч до завршување.

Ве известуваме дека на ден 21.11.2019г. поради реконструкција на водоводна мрежа од ф-80мм на ул.Томас Минцер бб,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на ул.Томас Минцер,Сава Михајлов,Христофор Жефаровиќ  од 11:50 часот до изведба на истиот.

Ве известуваме дека на ден 26.11.2019  поради дефект на 2 приклучни цевки ф-1“ на ул. Џумајска број 7 и бр.46 со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од истата улица (30-50) и дел од ул.Козле (30-80). Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 12:45 часот до завршување со активностите.