Теренски работни активности за одржување на водоводната и канализациона мрежа на ден 07.11.2023 год.

Екипите на сектор Водовод во текот на денешниот ден спроведоа активности за расчистување и санација на улични дефекти на следните локации :ул. Бледски Договор-приклучна цевка,бул.Партизански Одреди(ЈСП)-уличен дефект и бул. Јане Сандански бр.102-уличен дефект.

Екипите на сектор Канализација спроведоа активности за расчистување на шахти, отпушување на атмосферски канализации и чистење на сливници и фекални шахти на следните локации:ул.Ернест Телман-Лисиче-контрола на шахти,бул.Илинден-Карпош-површинско и рачно чистење сливници и влечење со цистерна вакум,ул.Кленоец-Ѓорче Петров-рачно и површинско чистење на сливници,реон Маџари-контрола на шахти и површинско чистење сливници и бул.Србија-Кисела Вода-рачно чистење на улична решетка.

Екипите на ЈП Водовод и канализација – Скопје посветено спроведуваат теренски работни активности за одржување на водоводната и канализационата мрежа во градот со цел зголемување на квалитетот на услугите за корисниците