Отворени јавни набавки

Вид на постапка: набавка од мала вредност бр. 07281/2023
Предмет на набавка:

Технички преглед на возила – по спецификација

Објавен: 24.04.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 05.05.2023 во 13.00 часот - за поставување на прашања 01.05.2023 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.05.2023 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies