Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Набавка од мала вредност бр. 02487/2023
Предмет на набавка:

Намирници за бифе – по листи на спецификација 

Објавен: 17.02.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 24.02.2023 во 12.00 часот - за поставување на прашања 20.02.2023 до 15.30 часот - за одговор на прашања 22.02.2023 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies