Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка 16722/2022
Предмет на набавка:

Услуга за превод на документи и усмен (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно.

Објавен: 04.10.2022 Услуга за превод на документи и усмен (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 19.10.2022 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 13.10.2022 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 15.10.2022 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies