Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Посебни услуги бр. 03-3/2022
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи- по спецификација.

Објавен: 04.10.2022 Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 12.10.2022 година до 12:00 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies