Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 12225/2022
Предмет на набавка:

Лагери, семеризи, механички заптивачи, гумени заптивачи и механички осовински спојки – по втор пат (само за Дел 2 Механички заптивки) – по спецификација

Објавен: 21.07.2022 Лагери, семеризи, механички заптивачи, гумени заптивачи и механички осовински спојки – по втор пат (само за Дел 2 Механички заптивки) – по спецификација.
Отварање понуда:
    Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies