Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка 22120/2021
Предмет на набавка:

Санација и доведување во првобитна состојба на оштетени површини при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа – по спецификација.

Објавен: 23.12.2021 Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
22120/2021
Отварање понуда:
    - за поставување прашања: 17.01.2022 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 19.01.2022 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.01.2022 во 12.00 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies