Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка 07147/2021
Предмет на набавка:

Градежна машина - комбинирана – по  спецификација.

Објавен: 28.04.2021 Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
07147/2021
Отварање понуда:
    - за поставување прашања: 20.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 22.05.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.05.2021 во 12.00 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies