Затворени јавни набавки

Вид на постапка: набавка од мала вредност 06876/2021
Предмет на набавка:

Опрема за возила и церади – по листи на спецификација.

Објавен: 23.04.2021 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
06876/2021
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 12.05.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2021 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies