Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка 05691/2021
Предмет на набавка:

Одржување на фонтани – по спецификација.

Објавен: 05.04.2021 Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
05691/2021
Отварање понуда:
    - за поставување прашања: 27.04.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 29.04.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.05.2021 во 12.00 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies