Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка 14934/2020
Предмет на набавка:

Поцинкуван фитинг, месинган фитинг и разно – по листи на  спецификација.

 

Објавен: 13.10.2020 Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,.
14934/2020
Отварање понуда:
    - за поставување прашања: 04.11.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 06.11.2020 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.11.2020 во 12.00 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies