Затворени јавни набавки

Вид на постапка: набавка од мала вредност 13888/2020
Предмет на набавка:

Сервисирање и одржување на ПВЦ и алуминиумска столарија – по листи на спецификација

Објавен: 25.09.2020 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
13888/2020
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 02.10.2020 во 12.00 часот - за поставување на прашања 28.09.2020 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.09.2020 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies