ЈП Водовод и канализација - Скопје

Контактирајте нè


Телефон: +389 (0) 2 3240 300 / +389 (0) 2 3073 010

Адреса: ул. Лазар Личеноски бр. 9, 1000 Скопје

Е-пошта: kontakt@vodovod-skopje.com.mk


За технички проблеми при е-наплата:
Телефон: 02 3073010 одберете 4 локал 740
Е-пошта: e-uplati@vodovod-skopje.com.mk

Линкови