ЈП Водовод и канализација - Скопје

croatia-vodovod
 • 112
  години квалитетна
  вода
  за пиење
  Над 3200 физички и хемиско-бактериолошки
  анализи дневно
 • 24/7
  електронски сервис
  веќе 6та год. на
  еден клик од вас
  - Преглед и плаќање на сметки
  - Пријава на состојба на водомер
  - Промена на кориснички податоци
  - Добивање на ел.сметка
 • Информации

  --!

  во секое време
  24/7
  Дежурно информативен и контакт центар
  02 3073 010
 • Производство
      
          на над
  100.467.113 m3 вода годишно
  Над 220,000 ИНТЕРВЕНЦИИ врз водоводната и одводната мрежа годишно
 •  

   

  Интерактивна МАПА со моментен приказ на

  --!

  ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕКИН НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
  АКТИВНОСТИ НА ВОД. И КАНАЛ. МРЕЖА
 • ПЛАТИ БРЗО

  --!

  Нова  можност за електронско плаќање на сметките