Телефонски бореви

Име и презиме Работно место Телефон
Златко Перински вд Директор на претпријатие  
Линдита Шаќири Технички директор 071 223 623
Златан Икономов Технички директор 071 223 623
Зоран Стојанов Оперативен директор 070 340 111
Владимир Ѓоревски Раководител на Одделение за внатрешна ревизија  072 916 985
Милош Делевиќ Раководител на Одделение за професионална одговорност 077 800 800
Луиза Накова Раководител на Одделение за јавни набавки 070 397 973
Горан Ковчегарски Раководител на Сектор Водовод 078 483 707
Михајло Спасовски Помошник раководител на Сектор Канализација (Оператива) 070 397 939
Саша Атанасов Помошник раководилел на Сектор Канализација (Сервис) 070 260 095
Ѓорѓи Бошковски Раководител на Сектор Механизација 070 337 421
Синиша Цветковиќ Помошник раководител на Сектор Механизација 070 325 716
Жарко Ивановиќ Помошник раководител на Сектор Експлоатација и одржување на капацитети 071 268 038
Весна Панчевска Раководител на одделение за контрола на технолошкиот процес во Сектор  третман на отпадни води 078 483 572
Пецо Симоновски Раководител на одделение за електро-машински работи во Сектор  третман на отпадни води 075 521 552
Ениса Реџепагиќ Раководител на Сектор Технички работи и развој 070 242 359
Лидија Јовановска Помошник раководител на Сектор финансии, сметководство и комерција 070 232 431
Дарко Доневски Раководител на Сектор Правни и општи работи 070 232 433
Зоран Недевски Раководител на Сектор Наплата 070 385 805
Азби Шаиповски Помошник раководител на Сектор Наплата 070 397 456
Нергис Муча Сектор Човечки ресурси 071 210 564
Митко Гаџовски Раководител на Сектор Меѓународна соработка, проекти и односи со јавност 071 262 526
Влатко Цветаноски Раководител на Сектор ИТ и развој 072 205 473
Звонко Спасовски Помошник Раководител на Сектор Дежурно информативни работи 070 270 719
Емилија Аневска Раководител на Сектор за санитарна контрола 078 354 143

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies