Акција за отплата на заостанат долг без пресметка на камата од 15.03.2021 до 23.04.2021

ЈП Водовод и канализација – Скопје, со цел исполнување на потребите на своите корисници и по неколкуте успешно спроведени акции, донесе одлука за спроведување на уште една акција за исплата на заостанатите долгови без пресметка на камата за задоцнето плаќање. Акцијата за наплата на долговите без пресметка на камата за физички и правни лица е со определен временски рок, од 15.03.2021 до 23.04.2021 година. По истекот на овој период одлуката престанува да важи. 

ЈП Водовод и канализација- Скопје имајќи ја предвид социјално-економската состојба како резултат на пандемијата, повторно излегува во пресрет на потребите на граѓаните. Имено, граѓаните, во периодот од 15.03.2021 до 23.04.2021, можат да се обратат во Секторот за наплата за исплата на долговите до 24 месечни рати во зависност од висината на долгот. 

Процесот за наплата во ЈП Водовод и канализација – Скопје ќе се одвива непречено со почитуваање на сите протоколи, со цел заштита од ширењето на корона вирусот. Сите корисници кои доаѓаат во просториите на претпријатието треба да го одржуваат редот на чекање за влез, притоа почитувајќи го определеното растојание. При влез, задолжително е носење на заштитна маска, а пред влез на секој клиент ќе му се мери телесната температура. При влегување и излегување од просториите на претпријатието задолжителна е и дезинфекција на рацете. Бројот на корисници кои влегуваат во просториите на претпријатието е ограничен, согласно одредените протоколи за заштита. 

Со цел заштита на корисниците и вработените, во ЈП Водовод и канализација – Скопје, секојдневно се врши зачестена дезинфекција на просторот. 

За секоја дополнителна информација за услугите на ЈП Водовод и канализација – Скопје контактирајте не на:

-       02 3073 010, Дежурно Информативен Центар;

-       02 3240 300, Дирекција

-       kontakt@vodovod-skopje.com.mk

-       www.vodovod-skopje.com.mk

-       www.facebook.com/jpvodovod.skopje

 

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија