ЈП Водовод и канализација – Скопје добитник на грант за реализација на проект финансиран од WBGC

ЈП Водовод и канализација – Скопје, по потпишување на Меморандумот за соработка со Водовод Будимпешта, во февруари оваа година, пристапи кон реазлизација на проекти од заеднични интерес на двете претпријатија. 

Во таа насока, но и во насока на унапредување и подобрување на услугите за граѓаните, работните процеси како и системот во целост, ЈП Водовод и канализација – Скопје, во соработка со Водовод Будимпешта, изработи проект со кој, во март 2020, аплицираше за грант преку инструментот Western Balkans Green Center (WBGC), инструмент основан во Унгарија за поддршка на зелената транзиција во земјите од Западен Балкан.

 „На наше огромно задоволство, чест ни е да известиме дека проектот за „Намалување на ефектите од климатските промени, зголемување на ефикасноста на водоснабдувањето, употребата на енергија, планирање на реконструкции  и обезбедување на непрекинато водоснабдување во определени зони во Скопје, главниот град на Северна Македонија“, (Reducing the effects of climate change, increasing the efficiency of water supply, energy use, reconstruction planning, and ensuring continuous water supply in designated areas of the capital city of North Macedonia, Skopje), аплициран преку Водовод Будимпешта, ќе биде имплементиран во Скопје, преку ЈП Водовод и канализација – Скопје. Добиениот грант од Western Balkans Green Center (WBGC) е во висина од околу 122.000 евра. Реализацијата на проектните активности, иако одложени заради корона кризата, ќе отпочнат во текот на септември, 2020 година. Овој проект комплентно ќе се финансира преку WBGC“ – посочија од ЈП Водовод и канализација Скопје. 

„Горд сум што и во услови на криза, не дозволивме нашата работа да застане и продолживме со вложување напори и ресурси за подобрување и унапредување не само на работните процеси и услугите кои се насочени кон нашите корисници, туку и кон заштита на расположливите природни ресурси, во нашиот случај водата за пиење, кои се изложени на силно влијание од  климатските промени“ – посочи г-дин Душко Весковски, генерален директор на ЈП Водовод и канализација – Скопје.

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија