Секогаш најдоброто за Скопје

ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018.

 

Секторот за санитарна контрола во периодот од 10.08.2020 до 14.08.2020 зема 192 примероци за физичко-хемиска и 192 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 49 мерни места во град Скопје.

 

Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци ОДГОВАРААТ на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18).

17_08_2020

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија