ЈП Водовод и канализација Скопје секогаш во служба на граѓаните

ЈП Водовод и канализација – Скопје превзема низа мерки со цел излегување во пресрет на потребите на граѓаните и заштита на нивните права за добивање на квалитетно водоснадување, како и заштита на водоводниот и канализацискиот систем.

https://www.youtube.com/watch?v=0L1QaDEJtcw

 

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија