Поставување на 21 огрлица на ул. Христофер Жерафович, крак 6

ЈП Водовод и канализација – Скопје продолжува со активности за обновување и подобрување на водоводната мрежа во град Скопје. Имено по поставување на новата водоводна мрежа на ул. Христофер Жерафович во должина од 837.15м, тековно се изведуваат работи за комплетирање на истата. Во тек е поставување на 21 огрлица во должина од 300м, на големина на цефка Ф80мм на делот на ул. Христофер Жерафович, крак 6.

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија