Апел за совесно користење на канализационата мрежа

По пријавите и жалбите од страна на граѓаните од ул. Скупи, крак 22, дека канализацијата е запушена,  тимовите на ЈП Водовод и канализација – Скопје излегоа на терен и со помош на механизација и рачно чистење ја отпушија канализационата линија.

Загрижувачка е сликата од терен, односно причината за запушување на канализационата линија. Имено, беа извадени столици, шут и други предмети. 

ЈП Водовод и канализација – Скопје, апелира и повикува на граѓанска одговорност и потсетува дека канализацискиот систем не е депонија, ниту место за одлагање на отпад и/или шут.

„Ги повикуваме граѓаните да не го употребуваат канализацискиот систем како контејнер. Во секоја општина редовно има повици и телефонски броеви на кои граѓаните може да се јават и да им се отстрани кабастиот отпад или шутот, бесплатно, или истиот да го однесат во контејнерите кои се наменети за тоа. Бидете одговорни за себе и за другите“.

 

Со почит,

ЈП Водовод и канализација - Скопје

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија