Редовно одржување

ЈП Водовод и Канализација - Скопје ја известува јавноста дека во тек е акција за чистење и проверка на функционалноста на сливниците и шахтите на територијата на град Скопје. Овие акции се спроведуваат со цел редовно одржување и непречено функционирање на атмосферската канализација.

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија