ЈП Водовод и канализација - Скопје

Фотогалерии

Посета од нашите колеги од ЈП Комунално претпријатие Врхника - Словенија

Ј.П. „Водовод и канализација“ Скопје до Министерството за транспорт и врски денеска го достави проектот за изградба на водоводот во должина од седум километри (Визбегово)

Соработката помеѓу Водовод - Виена и ЈП Водовод и канализација – Скопје

ЈП Водовод и канализација - Скопје присувствуваше на Меѓународниот саем за менаџирање на води, отпадни води, груби материјали и отпад - IFAD 2018