ЈП Водовод и канализација - Скопје

Фотогалерии

Реконструкција на водоводна линија – Усје

Акција за чистење на диви депонии

Акција за чистење на диви депонии

Акција за чистење на диви депонии