ЈП Водовод и канализација - Скопје

Фотогалерии

Поставување на затварачи во Лисиче

Реконструкција на мрежа – Словенечка

Акција за чистење на кабаст отпад

Поставување на атмосферска канализација Ф300 во Драчевo