ЈП Водовод и канализација - Скопје

Фотогалерии

Реконструкции и одржување

Посета на претставници од Владата на Јапонија

Реконструкција на водоводна мрежа на ул. Благоја Стефковски во општина Гази Баба.

Реконструкција на водоводна мрежа на улица Борис Сарафов во Општина Ѓорче Петров