ЈП Водовод и канализација - Скопје

Фотогалерии

Промоција на нова специјализирана механизација

RENEXPO - Меѓународен саем за обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, отпад и вода

Реконструкции и одржување

Посета на претставници од Владата на Јапонија