ЈП Водовод и канализација - Скопје

Фотогалерии

Потпишување договори за отпочнување на реализацијата на проектот – “Пречистителна станица за отпадни води – Скопје“

Еко акција - „Администрацијата чисти со Не биди ѓубре"

Промоција на нова специјализирана механизација

RENEXPO - Меѓународен саем за обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, отпад и вода