ЈП Водовод и канализација - Скопје

Фотогалерии

ЈП Водовод и канализација – Скопје потпиша Меморандум за соработка со Водовод Будимпешта

ЈП Водовод и канализација - Скопје е првото претпријатие кое ќе испорачува сметки на рециклирана, еколошка и биоразградлива хартија

Потпишување договори за отпочнување на реализацијата на проектот – “Пречистителна станица за отпадни води – Скопје“

Еко акција - „Администрацијата чисти со Не биди ѓубре"