ЈП Водовод и канализација - Скопје

Фотогалерии

Спроведување на ИПА проектот „Подобрување на инфраструктурата за отпадни води во градот Скопје

Работна посета на Љубљана

АДКОМ - Работна средба на Генералните Директори на ЈКП од целата држава

Потпишан Анекс на Меморандумот за изградба на Централната станица за третман на отпадни води за Град Скопје