ЈП Водовод и канализација - Скопје

Фотогалерии

Rаботна средба помеѓу Директорот на ЈП Водовод и канализација - Скопје г. Душко Весковски и Директорот за меѓународна соработка и развој на градскиот водовод на Будимпешта, г. Tamas Bencze.

Реализација на проектот “НЕДЕЛА НА ВОДАТА”

Спроведување на ИПА проектот „Подобрување на инфраструктурата за отпадни води во градот Скопје

Работна посета на Љубљана