ЈП Водовод и канализација - Скопје

Фотогалерии

Нова водоводна мрежа во должина од 470м во Кисела Вода

ЈП Водовод и канализација – Скопје потпиша Меморандум за соработка со Водовод Будимпешта

ЈП Водовод и канализација - Скопје е првото претпријатие кое ќе испорачува сметки на рециклирана, еколошка и биоразградлива хартија

Потпишување договори за отпочнување на реализацијата на проектот – “Пречистителна станица за отпадни води – Скопје“