Јавен оглас бр.9-2021

Одлука за објавување на Јавен оглас за вработување на даватели на јавна услуга
Погледни документ
Одкука за избор на кандидати за работно место-Управувач на градежни машини(средни и тешки)
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место- Водоинсталатер-монтер III група
Погледни документ
Oдлука за избор на кандидат за работно место-Оператор на пумпна станица(питка вода)
Погледни документ