Јавен оглас бр.4/2020

Одлука за избор по Јавен оглас бр.4-2020 за работно место самостоен инженер
Погледни документ
Одлука за избор по Јавен оглас бр.4-2020 за работно место возач на специјално возило
Погледни документ