Јавни огласи бр.1/2019

Одлука за избор на кандидати за склучување Договор за вработување на неопределено време по Јавен оглас бр 1-2019
Погледни документ