Јавен оглас бр.1/2021

Одлука за избор на кандидат за работно место –Оператор на пумпна станица(питка вода) по Јавен оглас бр.1 2021 година
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место –Водоинсталатер, монтер III – група
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место – Водоинсталатер, монтер III - група Јавен оглас бр.1 2021 година.pdf
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место –Возач на влекач по Јавен оглас бр.1 2021 година
Погледни документ