Месечен преглед на оперативни активности

Месечен преглед на оперативни активности (февруари 2020)
Прегледај