Информација од дир. Душко Весковски

Формирана е дежурна служба која ќе ја следи ситуацијата. Не е загрозен изворот Рашче, таму нивото на Вардар останува константно, матноста се намалува постојано, што е одличен показател дека нема никакви промени во квалитетот на водата и дека нема мешање на Вардар со изворот Рашче. Се вршат мерења на секои 30 минути.

cssslider.com by cssSlider.com v2.1