Рекламација за сметки и промена на име на корисник

 

Рекламација на сметки

Рекламации се пријавуваат во Службата за наплата во дирекцијата на Ј.П.Водовод и канализација - Скопје, на ул. "Лазар Личеноски бр.9“,  на приземје.

e-mail: naplata@vodovod-skopje.com.mk

Промена на корисник:

Барање за промена на име корисник се поднесува во Службата за наплата, во дирекцијата на ЈП Водовод и канализација-Скопје, на ул. "Лазар Личеноски бр.9“, на приземје.

e-mail: naplata@vodovod-skopje.com.mk

Потребни документи:

  1. Последна сметка (платена),
  2. Копија од купопродажен договор или наследно решение.