Интервенции на терен

Теренските тимови на ЈП Водовод и канализација - Скопје со брзи и ефикасни интервенции на сите пријавени или евидентирани дефекти на водоводната и канализациона мрежа, за НОЕМВРИ 2017 извршиja 31 423  интервенција на целата територија на Град Скопје.

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2018 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2017 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 ГОД
Прегледај
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОД
Прегледај