ЈП Водовод и канализација - Скопје

Фотогалерии

Акција за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на Општина Карпош

 • Слика 1
 • Слика 2
 • Слика 3
 • Слика 4

Aкција за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на Општина Чаир

 • Слика 1
 • Слика 2
 • Слика 3

Акција во Општина Шуто Оризари

 • Слика 1
 • Слика 2
 • Слика 3
 • Слика 4
 • Слика 5