Прекин на водоснабдување

 Ве известуваме дека на ден 23.06.2018г  поради уличен дефект  ф- 150мм   во с.Сопиште кај кружен тек, прекинато водоснабдување ќе имаат корсниците дел од с. Сопиште  од 14:00 часот до завршување на дефектот.

 

на ден 22.06.2018 год.поради уличен дефект ф-100мм на ул.Виктор Иго 23(Кисела Вода),со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Виктор Иго и Невена Георгиева Дуња.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:30 часот до завршување.

Во моментот се работи на

С.Глумово ул.3 бр.19 - уличен дефект 

ул.Цветан Димов бр29 уличен дефект  ф-100

Преглед на завршени дефекти

Ве известуваме дека на ден 29.04.2018г.поради уличен дефект на Ф-100мм  на ул.Христо Татарчев  кај Прототип во нас.Припор , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од ул. Христо Татарчев на потег од  ОУ.Круме Кепевски до Кружен тек кај последна автобуска на 24 од 16:00часот до санирање на дефектот.

 

 

 

 

Почитувани

 Ве известуваме дека на ден 23.06.2018г. при ископ е скината водоводн цевка  ф- 200мм од страна на приватна фирма  на ул. Руди Чајевац бр.5 н.Аеродром, прекинато водоснабдување ќе имаат корсниците дел од Руди Чајевац  од 12:30 часот до завршување на дефектот.

 

Дижонска крак 17 уличен дефект 

Чегевара бр91 уличен дефект

Гемиџиска бр 23 - дефект на приклучна цевка

Волково ул.бр.43 - дефект на огрлица

ул15 бр30 Попово Мало уличен дефект

Ул.3 бр.19 Батинци - уличен дефект

На ден 20.06.2018 год.поради  уличен дефект од ф-150мм на Џон Кенеди(во близина на пензионерскиот дом),со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улиците Благоја Паровиќ,Роналд Реган и Никола Малешевски.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 08:45 часот до завршување.

на ден 21.06.2018 год.поради уличен дефект ф-100мм(со рачен ископ) на ул.Трајко Китанчев 19,со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Трајко Китанчев, Сава Михајлов и Томас Минцер.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 12:30 часот до завршување.

на ден 21.06.2018 год.поради оштетен противпожарен хидрант ф-80 мм од страна на приватна фирма на ул.Босна и Херцеговина бб,со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од истата улица(објектите во близина на старата општина Чаир)

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 11:00 часот до завршување.

С. Глумово - уличен дефект

Волково ул.бр.43 - дефект на огрлица

Питу Гули 49 - уличен дефект

Сопиште 14/22 - уличен дефект

Радишанска 46/22 - уличен дефект

Костурска бб - уличен дефект

 

Виничка 27 - дефект на шибер

3-та Македонса бб - уличен дефект

 На ден 21.06.2018 (четврок) поради изведување на водоводен приклучок од ф-80мм на бул.Партизански одреди 38,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците на дел од бул.Партизански одреди(зградите во близина на Неуромедика) и Црвена вода.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до завршување.

Шар планина бр.21 - дефект на приклучна цевка

Јордан Филиповски бр.11 - дефект на приклучна цевка

Ул.4 бр.64 с.студеничани - уличен дефект

Приштинска 15 - уличен дефект

На ден 20.06.2018 год.поради  уличен дефект од ф-150мм на Џон Кенеди(во близина на пензионерскиот дом),со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од улиците Благоја Паровиќ,Роналд Реган и Никола Малешевски.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 08:45 часот до завршување.

Ул.5/2 маџари - уличен дефект

Сарај - ул.бр.3 - уличен дефект

Веле Марков 11 - уличен дефект

Козле 14/4 , Козле 261 - дефект на приклучна цевка

Самоилова кај фурна - уличен дефект

Алпи 4 - уличен дефект

На ден 19.06.2018 год.поради  уличен дефект од ф-80мм на Бул.3та македонска бригада(подулица 3),со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од  истата улица.

Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:15 часот до завршување.

Метохиска 95 - дефект на приклучна цевка

Јане Сандански 41 - уличен дефект

Карл Хрон 26 - уличен дефект

На ден 20.06.2018 (среда) поради внатрешен водоводен дефект во трафостаницата на ЕВН во парк Гази Баба,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од нас.Автокоманда-висока зона.Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 10 часот до завршување.

 Ве известуваме дека на ден 18.06.2018г. поради уличен дефект ( парковска мрежа) од  Ф 2” (цола ) на ул.Народен Фронт 23 н.Капиштец прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   од Васил Ѓоргов бр 22,24,и бр.26од  10:50  часот  до завршување .  

Ул.1 пред Општина Студеничани-уличен дефект

Кримска 68-уличен дефект

Вашингтонска 65-уличен дефект

Карл Хрон 26-уличен дефект

Почитувани,

 Ве известуваме дека на ден 18.06.2018г. поради уличен дефект ф100мм на Бул. Видое Смилевски Бато бр.43 н.Аеродром  прекинато водоснабдување  ќе  имаат корисниците   Бул. Видое Смилевски Бато од  бр.11  до бр.43 од 17:10  часот  до завршување .

Љубин ул.2/16-уличен дефект

Ул.Народен Фронт 23-дефект на приклучна водоводна цевка

Х.Татарчев 14/62 теферич-уличен дефект

Почитувани,

Ве известуваме дека на ден (Недела) 17.06.2018г.поради  уличен дефект  ф-200.  На ул Христо Татарчев бр.14 -66 кај Теферич  , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  во населба ( Припор втора зона )  од  09:00.часот до санирање на дефектот.

На ден (Недела) 17.06.2018г.поради  уличен дефект  ф-200.  На ул Христо Татарчев бр.14 -66 кај Теферич  , прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  во населба ( Припор втора зона )  од  09:00.часот до санирање на 

 Ве известуваме дека на ден 15.06.2018г.  поради уличен дефект ф 150мм на ул. Драчевска бр.180а н.Драчево , прекинато водоснабдување ќе имаат  корсниците од ул.Драчевска  од 07:00 часот до завршување на дефектот.

 

Алексо Димиевски 15 - уличен дефект

Лука Геров 8/6 - уличен дефект

 

На ден 14.06.2018г.поради  уличен  дефект  ф-80. На  Ул Антон Попов бр.10, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците дел од ул. Антон Попов и дел од Палмиро Тољати  од  08:30.часот до санирање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 14.06.2018 год.поради санирање на уличен дефект од ф-80мм на ул.Марко Цепенков бб во нас.Кисела Вода, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од истата улица од 10:10часот до санирање на дефектот.

Ул.6/18  Сарај - уличен дефект

Лука Геров 8/6 - уличен дефект

Злетовска 36 - дефект на приклучна цевка

Алпи 11 - уличен дефект 

Гемиџиска 23 и 25 - уличен дефект

Финска 133 - уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 13.06.2018 год. поради изведување на водоводен приклучок од Ф-150 мм на ул.Чедомир Кантарџиев бр.18 во нас.Пржино прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од следните ул.Чедомир Кантарџиев,дел од ул.Наум Охридски и дел од ул.Банско од 09:00 часот до завршување на приклучокот.

Ве известуваме дека поради уличениот  дефект од Ф-100мм на ул.Иван Мештровиќ  бр.бб во населбата Драчево, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од населбата Драчево од 10:00 часот до завршување на дефектот.

Леринска 14-Улицен Дефект

Христо Татарчев 27/121-Дефект на приклучна цевка

Коста Абрашевиќ 115-Уличен дефект

Хо Ши Мин 249.б-Уличен Дефект

Алпи 32-Уличен Дефект

Алија Авдовиќ ул 28 - Уличен дефект

Ве известуваме дека на ден 12.06.2018г. поради дефект на затварачи во с.Добридол,прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од с.Добридол од 09:00 часот до санрање на дефектот.

 

Ве известуваме дека на ден 13.06.2018г. (среда) поради изведување  водоводен  приклучок   од ф 80мм на ул.Коле Неделковски  бр.46, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците  дел од ул.Коле Неделковски и дел од ул.Стефан Јакимов  Дедов  од 10:00 часот до завршување.

На ден 13.06.2018 (среда) поради вградување на „ЦМЦ“ регулатори на ул.Христо Татарчев бр. бб во населбата Припор кај хотел „Најс“, прекинато водоснабдување ќе имаат корисниците од Припор втора зона, односно населбата Припор од 10:00часот до 16:00часот односно до завршување со превземените активности.

Ве известуваме дека на ден 11.06.2018г. поради дефект на огрлица ф-10